Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

27 stycznia, 2020

1. luty dniem otwartym na gliwickiej Onkologii

Instytut Onkologii w Gliwicach od lat jest wielospecjalistycznym ośrodkiem onkologicznym, oferującym chorym na nowotwory wszystkie uznane w świecie wysokospecjalistyczne metody terapii skojarzonej wszystkich typów nowotworów. Posiada certyfikat Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Europejskiego Wielospecjalistycznego Onkologicznego Centrum Kompetencji w Radioterapii. Dysponuje nowoczesnym wyposażeniem aparaturowym w zakresie chirurgii, radioterapii, medycyny nuklearnej, chemioterapii, transplantacji szpiku, genetyki klinicznej i biologii molekularnej i fizyki medycznej. Posiada własny cyklotron i Zakład Diagnostyki PET, który umożliwia unikalną w skali kraju produkcję radiofarmaceutyków. Posiada doświadczoną, wyszkoloną w ośrodkach europejskich i amerykańskich kadrę specjalistów we wszystkich dziedzinach onkologii – 16 profesorów, 11 dr habilitowanych, 87 doktorów nauk medycznych, 42 asystentów, 212 pomocniczych pracowników medycznych (pielęgniarek, techników elektroradiologii, analityków, fizjoterapeutów) z wyższym wykształceniem. Gliwicki Instytut Onkologii zyskał uznanie na całym świecie. To właśnie w Gliwicach przeprowadzono pionierskie operacje przeszczepu twarzy ze wskazań życiowych, a później przeszczepu krtani.
Jak co roku Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych, który odbędzie się 1 lutego w godz 10.00 – 14.00, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15. To dobra okazja, by dowiedzieć się więcej na temat profilaktyki nowotworowej i skorzystać z konsultacji z lekarzami.
W ramach dni otwartych będzie można wykonać Mammografię w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Badanie przeznaczone jest dla kobiet w wieku 50-69 lat (należy zabrać ze sobą dowód osobisty). Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata.
W Centrum rehabilitacji zaplanowano wykłady i pogadanki na temat: „Profilaktyka nowotworowa”, „Przygotowanie pacjentów do zabiegów onkologicznych”, „Pielęgnacja ran pooperacyjnych po zabiegach onkologicznych”, „Sposoby radzenia sobie z niepożądanymi skutkami chemioterapii”, „Rehabilitacja po mastektomii”, „Dieta w chorobie nowotworowej” oraz „Higiena jamy ustnej podczas leczenia onkologicznego”.
Odbędą się także konsultacje z lekarzem onkologiem, konsultacje i porady pielęgniarskie, indywidualne konsultacje z psychoonkologiem dla chorych i ich rodzin, indywidualne spotkania z neurologopedią, fizjoterapeutą, dietetykiem i technikiem stomatologii. Przekazywane będą też informacje na temat badań profilaktycznych dla kobiet.
Maria Wandzik

Możliwość komentowania jest wyłączona.