Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
tło

Artykuły / Nauka

Lista kategorii

Nauka

10 kwietnia, 2024

O czym to mieliśmy poinformować? A!!! O badaniach nad złożonością sygnałów elektrycznych mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym, chorobą kojarzoną głównie ze spowolnionym przetwarzaniem informacji i brakiem koordynacji ruchowej. Sygnały te zaczynają wykazywać ślady multifraktalności, wynika z projektu naukowego realizowanego z udziałem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Odkrycie może doprowadzić do pełniejszego zrozumienia procesów zachodzących w mózgu oraz narodzin dokładniejszych metod diagnozowania stopnia zaawansowania stwardnienia rozsianego.

Nauka

20 marca, 2024

Gdy w akceleratorach dochodzi do zderzeń cząstek przy wielkich energiach, powstają liczne kaskady cząstek wtórnych. Elektronika przetwarzająca sygnały lawinowo napływające z detektorów musi wtedy w ułamku sekundy ocenić, czy zdarzenie jest wystarczająco interesujące, by zapisać je do późniejszych analiz. W bliskiej przyszłości to wymagające zadanie może być realizowane za pomocą algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, w których opracowaniu uczestniczą naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Nauka

11 marca, 2024

Jak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób, w jaki uczymy się i poznajemy świat? Czy możliwe jest, że żyjemy w erze, gdzie każdy nasz krok może być monitorowany, a nasza prywatność jest na wagę złota? Odpowiedzi między innymi na te pytania będzie można poznać podczas 20. Festiwalu Nauki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18 – 22 marca, a w programie blisko 100 godzin spotkań, wykładów i warsztatów. Wśród gości m.in.: Mariusz Szczygieł, Michał Rusinek, Zbigniew Rokita, Krzysztof Piersa, Tomasz Sobania i wielu innych.

Nauka

07 marca, 2024

Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu oraz Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych już od dekady organizują wyjątkowy konkurs objęty patronatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Lotniczej „Latająca Miotła Baby Jagi” odbędzie się 8 marca 2024 roku o godzinie 9.30. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich kształcących się w zawodach lotniczych, a jego najważniejszym celem jest propagowanie i poszerzanie wiedzy lotniczej wśród młodzieży.

Nauka

21 lutego, 2024

Rynek kolekcjonerskich aktywów cyfrowych, czyli niewymiennych tokenów NFT, to ciekawy przykład układu fizycznego o dużej skali złożoności, nietrywialnej dynamice i oryginalnej logice transakcji finansowych. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie szerszej analizie poddano jego globalne cechy statystyczne.

Nauka

14 września, 2023

Wstępne fazy zderzeń ciężkich jonów, zachodzące przy maksymalnych energiach dostępnych w akceleratorze LHC, wciąż pozostają enigmą współczesnej fizyki
jądrowej. Rąbka skrywanej przez przyrodę tajemnicy pomogą uchylić nowe narzędzia teoretyczne, udoskonalone przez fizyków z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Nauka

23 września, 2022

Huawei Polska umożliwi nowy wymiar współpracy w zakresie kształcenia i nowych technologii w Akademii WSB, podejmując współpracę uczelnią. Podpisane porozumienie zapewni szeroki rozwój działalności edukacyjnej, efektywne włączenie elementów praktycznych w naukę teoretyczną oraz nowe, atrakcyjne formy poszerzania wiedzy wśród studentów.
23 września firma Huawei Polska rozpoczęła partnerstwo z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Nowo zawarta umowa, podpisana została przez Rektor Akademii WSB – dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. Z kolei firmę Huawei reprezentował Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. Porozumienie zakłada wielopoziomową współpracę obydwu instytucji w zakresie edukacji studentów.

Nauka

05 września, 2022

Prezydent Katowic chciał nagradzać najzdolniejszych młodych mieszkańców miasta, Wojewoda Śląski wstrzymał nagrody „Katowicki Diament Edukacyjny”.
Z przykrością informujemy, że rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2022r. szczególnie wyróżniający się młodzi katowiczanie zostali pozbawieni możliwości otrzymania nagrody w ramach ,,Katowickiego Diamentu Edukacyjnego”.

Nauka

01 września, 2022

Naukę rozpoczęli przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści dróg i mostów oraz elektroenergetycy transportu szynowego. Uczniowie po zakończeniu edukacji mogą pracować w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Podczas nauki zarządca infrastruktury zapewnia praktyki zawodowe oraz stypendia. PLK współpracują z 49 szkołami średnimi, kształcącymi na kierunkach kolejowych.

Nauka

31 sierpnia, 2022

Prawie 16 tys. uczniów szkół i blisko 4,5 tys. przedszkolaków rozpocznie jutro rok szkolny 2022/2023. 1 września oznacza również początek pracy dla ok. 2,7 tys. nauczycieli, którzy są zatrudnieni w rudzkich placówkach oświatowych. – Przedszkolakom, uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom placówek oświatowych życzę udanego roku szkolnego, wielu sukcesów i radości – mówi Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta.
Pierwszoklasistów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest w tym roku blisko 3 tys. W 26 szkołach podstawowych, w tym 3 specjalnych, oraz 3 zespołach szkolno-przedszkolnych do I klasy pójdzie 1404 uczniów, w 4 liceach ogólnokształcących – 585 uczniów, a w technikach – 619. Natomiast 204 uczniów będzie pobierało naukę w klasach pierwszych szkół branżowych I stopnia.

Zobacz więcej