Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

10 sierpnia, 2020

Nowe inwestycje w gminie Istebna

Ochrona środowiska oraz ochrona wód gruntowych i powierzchniowych są istotnymi inicjatywami proekologicznymi, a zarazem celami priorytetowymi w Gminie Istebna na najbliższe lata i stanowią czynnik niezbędny dla ochrony przyrody naszego regionu oraz poprawy życia mieszkańców, a także polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

W biurze Wójta Gminy Istebna – Łucji Michałek w dniu 4 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Istebna, a Firmą Instal Cymorek Sp. j. z Pierśćca na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej.

Więcej informacji na: https://istebna.eu/mieszkaniec/news/umowa-na-oczyszczalni-ciek-w-gliniane-w-istebnej-podpisana
Źródło: Gmina Istebna

Możliwość komentowania jest wyłączona.