Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

29,4 mln zł trafi do domów pomocy społecznej


29,4 mln zł trafi do domów pomocy społecznej działających w województwie śląskim oraz ich pracowników zaangażowanych w walkę z koronawirusem

Samorząd Województwa Śląskiego podejmuje kolejne działania w walce z COVID-19. Tym razem pomoc skierowana jest bezpośrednio do pracowników domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa Śląskiego.

„Walka z koronawirusem toczy się na wielu frontach. Chcemy wesprzeć pracowników domów pomocy społecznej, działających w naszym województwie, którzy w sposób niewidoczny dla społeczeństwa, każdego dnia zmagają się z epidemią COVID-19, ryzykując własne zdrowie” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Dzięki działaniom samorządu udało się pozyskać wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na kwotę 29,4 mln zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zadania. Pierwsze polegać będzie na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej, którzy są zaangażowani w walkę i przeciwdziałanie COVID-19.

Drugie z zadań jest rozwiązaniem nowatorskim i ma polegać na utworzeniu miejsc czasowego pobytu dla mieszkańców domów pomocy społecznej, wracających ze szpitali i kandydatów na mieszkańców DPS.

„Zadanie w zakresie prowadzenia miejsc czasowego pobytu jest rozwiązaniem nowatorskim i odpowiedzią władz regionu na oczekiwania samorządów lokalnych, w zakresie konieczności prowadzenia takich działań. Ta współpraca samorządów w województwie układa się bardzo dobrze, dlatego mamy konkretne efekty”
– dodaje Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, a nabór wniosków zostanie ogłoszony w pierwszych dniach lipca.

Możliwość komentowania jest wyłączona.