Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

39 rocznica pierwszego strajku na Górnym Śląsku

39 rocznica pierwszego strajku na Górnym Śląsku

39 lat temu w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos“ w Tarnowskich Górach wybuchł strajk. Był to pierwszy dobrze zorganizowany protest w województwie katowickim, którego uczestnicy odwołali się do doświadczeń rozpoczętego tydzień wcześniej strajku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. Przypominał do złudzenia strajk w Gdańsku. Podniesiono nie tylko postulaty płacowe i socjalne, ale domagano się też „pełnej informacji o sytuacji w kraju” i „o wysuniętych postulatach na Wybrzeżu”. Mimo ataków ze strony działaczy partyjnych, dyrekcji i służb porządkowych, MO i SB, protestujący pracownicy nie ustąpili. Kolejnego dnia przygotowali rezolucję z wyrazami poparcia dla strajkujących w Gdańsku, a szczególnie dla ich postulatu wolnych związków zawodowych. Strajk w „Fazosie” był pierwszym takim wystąpieniem pracowników śląskich zakładów. Rozpoczął falę protestów w całym województwie katowickim. Stał się też zaczynem do tworzenia w Tarnowskich Górach silnych struktur NSZZ „Solidarność”. W mieście powstała wkrótce MKZ, związana początkowo z Bytomiem. Później jednak doszło do usamodzielnienia się tarnogórskich organizacji związkowych i powołania Podregionu NSZZ „Solidarność” Tarnowskie Góry.
W dniu jutrzejszym 21 sierpnia odbędą się uroczyste obchody upamiętniające rocznicę pierwszego strajku na Górnym Śląsku. W uroczystości weźmie udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
W intencji uczestników strajków solidarnościowych odbędzie się msza św. w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach o godz. 12:00. Następnie złożone zostaną kwiaty pod Dzwonnicą Tarnogórskich Gwarków.
Maria Wandzik

Możliwość komentowania jest wyłączona.