Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

NOWE WŁADZE ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ WYBRANE!

Wczoraj tj. 02 marca odbył się w Rybniku Konwent Śląskiej Partii Regionalnej, który dokonał wyboru nowych władz ugrupowania. Dokonano wyboru Rady Politycznej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Nowym Przewodniczącym Zarządu został Rafał Adamus, pełniący w poprzednim składzie Zarządu funkcję Skarbnika Partii.
W skład tego organu wchodzą:

1. Rafał Adamus – Przewodniczący
2. Zenon Lis – Wiceprzewodniczący
3. Piotr Snaczke – Sekretarz
4. Łukasz Giertler – Skarbnik
5. Marta Bainka – członkini
6. Marcin Bartosz – członek
7. Dietmar Brehmer – członek
8. Ryszard Ucher – członek

Do pozostałych organów wybrani zostali:
Komisja Rewizyjna
1. Mateusz Dziuba
2. Marek Gołosz
3. Janusz Muzyczyszyn
4. Marek Nowara
5. Tomasz Skowron

Sąd Koleżeński
1. Arnold Langer
2. Waldemar Murek
3. Bernard Skórok
4. Krzysztof Szulc

Natomiast skład Rady Politycznej ŚPR prezentuje się następująco:
1. Rafał Adamus
2. Marta Bainka
3. Marcin Bartosz
4. Dietmar Brehmer
5.Janusz Dubiel
6. Łukasz Giertler
7. Jerzy Gorzelik
8. Irena Kiziniewicz
9. Krzysztof Kluczniok
10. Aleksander König
11. Beata Kolba
12. Łukasz Korsak
13. Roman Kubica
14. Jacek Laburda
15. Zenon Lis
16. Henryk Mercik
17. Karol Pieter
18. Marek Polok
19. Józef Porwoł
20. Piotr Snaczke
21. Ryszard Ucher

Możliwość komentowania jest wyłączona.