Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

31 maja, 2019

Dzień Bociana Białego

Dzień Bociana Białego

Bocian biały najbardziej polski z polskich ptaków, prawdopodobnie bardziej kojarzony z Polską niż orzeł, którego w przeciwieństwie do bociana bardzo trudno zobaczyć w naturze. Polskie bociany stanowią 20% światowej populacji tego gatunku a więc co piąty bocian na świecie jest Polakiem. Bocian przynosi wiosnę, dzieci i szczęście. Pojawia się w książeczkach dla najmłodszych dzieci, a jego gniazda napotykamy przejeżdżając przez wsie, a mimo to nie wiemy o nich zbyt dużo. Z okazji Dnia Bociana zachęcamy do bocianich aktywności.
Dzień Bociana Białego obchodzony jest od 2003 roku dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Święto jest pretekstem do popularyzacji wiedzy na temat życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w polskiej kulturze i krajobrazie. Ma również zwrócić uwagę na potrzebę ich ochrony, bo mimo przyjaznego nastawienia do bocianów, człowiek stał się przyczyną całego szeregu zagrożeń, powodujących śmiertelne wypadki tych ptaków lub ich wycofywanie się z dotychczasowych terenów lęgowych.
Poważne niebezpieczeństwo stanowią napowietrzne linie energetyczne, tym bardziej, że coraz więcej bocianów decyduje się na budowę gniazd właśnie na słupach linii energetycznych.
Zwykle bociany widzimy z daleka, trudno wówczas uświadomić sobie prawdziwe wymiary bociana. Stojący bocian biały mierzy ok 80 cm, jego rozpiętość skrzydeł mierzy do 2 metrów oraz waży od 2,5 do 4,5 kg. Jego upierzenie jest głównie białe, z czarnymi piórami na skrzydłach. Dorosłe ptaki mają długie czerwone nogi oraz długie spiczasto zakończone czerwone dzioby. Będąc mięsożercą, bocian biały zjada szereg zwierząt, w tym owady, ryby, płazy, gady, małe ssaki i małe ptaki. Większość ze swojego pożywienia znajduje na podłożu, wśród niskiej roślinności oraz w płytkich wodach. Bocian biały jako swe żerowiska preferuje trawiaste łąki, pola uprawne i płytkie mokradła. Unika siedlisk porośniętych wysokimi trawami i krzewami.
Przysmaki bocianów są zazwyczaj pokarmy mięsne.

Maria Wandzik

Możliwość komentowania jest wyłączona.