Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

26 czerwca, 2020

8 milionów złotych dla uczelni wyższych


Uczelnie wyższe, które działają na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mają możliwość nawiązania współpracy ze światowej klasy naukowcami. Na ten cel mogą pozyskać dotację z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. W piątek (26 czerwca) zarząd GZM przyjął zaktualizowany regulamin funduszu, który odpowiada na bieżące potrzeby uczelni i dopuszcza m.in. możliwość organizacji zajęć zdalnych.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki ma na celu podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i naukowej miejscowych uczelni – zarówno publicznych jak i niepublicznych. Uczelnie mogą pozyskać nawet 99 proc. dofinansowania kosztów wynagrodzenia światowej klasy naukowca. Metropolia postanowiła jednocześnie zaktualizować regulamin funduszu w taki sposób, aby lepiej odpowiadał na aktualne potrzeby wnioskodawców.

– Zmiany w regulaminie to efekt naszych kontaktów z uczelniami, które poprosiliśmy o informację na jakim etapie są ich starania o przyznanie dotacji oraz jakie bariery dostrzegają w skutecznym ubieganiu się o te środki – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

W zaktualizowanym regulaminie rozpisano potencjalne aktywności, które mogą być prowadzone w ramach projektów. Naukowcy mogą być pozyskiwani m.in. do organizacji wykładów, warsztatów, sympozjów, przygotowywania publikacji czy udziału w debatach. Dzięki temu uczelnie zyskały szeroki wachlarz możliwości przy ubieganiu się o dofinansowanie.

– Nowe zapisy dopuszczają także możliwość, aby zajęcia z naukowcami były realizowane nie tylko stacjonarnie, ale także w sposób zdalny lub mieszany, czyli łączący zajęcia zdalne ze stacjonarnymi. Ta elastyczność to również odpowiedź na sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa – zaznacza Grzegorz Podlewski.

Uczelnie zyskały także większą swobodę przy ustalaniu liczby zajęć czy czasu trwania współpracy z danym naukowcem. Poszerzono także kryteria rankingowe. Nadal obowiązuje zasada, że naukowcy muszą reprezentować szkołę wyższą, która zajmuje miejsce w pierwszej 20. w światowych rankingach, przy czym teraz uczelnia może być wymieniona w jednym ze wskazanych rankingów, a nie jak dotychczas – w przypadku zajmowania pozycji od 11 do 20, konieczna była obecność w dwóch listach rankingowych. Dodano także zapis, że wnioskodawca przedkładając CV zapraszanego naukowca, musi wykazać, że jest on na stałe związany z uczelnią, którą reprezentuje.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty miejscowych uczelni, ma zachęcać młodych ludzi do studiowania w Metropolii i związania z nią swojej przyszłości. Budżet funduszu wynosi 8 mln zł na lata 2019-2022. Realizacja programu wpisuje się w działania strategiczne Metropolii, związane z rozwojem społecznym i gospodarczym.
Źródło:GZM

Możliwość komentowania jest wyłączona.