Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

17 kwietnia, 2020

A4 Katowice-Kraków – zmiana organizacji ruchu w związku z remontem wiaduktu w Katowicach

20 kwietnia br. rozpocznie się dwumiesięczny remont wiaduktu zlokalizowanego pomiędzy węzłem Murckowska w Katowicach a węzłem Mysłowice na autostradzie A4 Katowice-Kraków. Pracom w tym rejonie towarzyszyć będzie zamknięcie jezdni w kierunku Krakowa i przerzucenie całego ruchu na jezdnię do Katowic.

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą odcinka o długości dwóch kilometrów, tj. od km 341 do km 343 autostrady A4. Kierowcy będą mogli poruszać się jednym pasem ruchu w kierunku Krakowa i dwoma pasami w kierunku Katowic, z ograniczeniem prędkości do 60 km/h. Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk wiaduktu potrwa do ok. 26 czerwca br.

Na autostradzie A4 Katowice-Kraków kontynuowana jest także wymiana nawierzchni jezdni na odcinku czterech kilometrów pomiędzy węzłem Rudno a Placem Poboru Opłat w Balicach. Prace prowadzone są z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Zmiany w organizacji ruchu obejmują również zjazd z autostrady A4 na MOP Morawica – manewr ten jest możliwy w tej chwili tylko z prawego pasa ruchu, poprowadzonego na jezdni w kierunku Krakowa. Na MOP Aleksandrowice można zjechać z obu pasów ruchu.

Koncesjonariusz wymienia ponadto nawierzchnię jezdni na Placu Poboru Opłat w Mysłowicach, w związku z czym do października br. okresowo zamykane będą pasy poboru opłat – po dwa w każdym kierunku.

Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji zmian w organizacji ruchu są publikowane na stronie internetowej: www.ia4.pl, na twitter.com/A4KatKra oraz w Punktach Informacji Drogowej.

Informacje o SAM S.A.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
zarządza 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Jest to pierwsza pełnowartościowa tego typu droga w Polsce, wybudowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako inwestycja typu brownfield – na bazie drogi powstałej w latach 70. i 80. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uzyskała koncesję na jej przystosowanie do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację w 1997 roku. Wymagało to licznych inwestycji. Wszystkie projekty inwestycyjne, a także bieżące utrzymanie pasa drogowego finansowane są z przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd odcinkiem koncesyjnym oraz kredytów pozyskanych z międzynarodowego konsorcjum bankowego. Projekt realizowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w odróżnieniu od innych koncesji na zarządzanie autostradami płatnymi, nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi zobowiązaniami. Spółka nie korzysta z żadnych dotacji, czy też gwarancji Skarbu Państwa.

Źródło:SAM S.A.

Możliwość komentowania jest wyłączona.