Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Będzie rudzki pakiet osłon dla przedsiębiorców!

Władze Rudy Śląskiej pomogą lokalnym przedsiębiorcom. W mieście wprowadzony zostanie pakiet ulg i zwolnień, z którego będą mogły skorzystać firmy najbardziej dotknięte kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Chodzi m.in. o możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych. Do końca maja wstrzymane zostaną też upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Dziś rząd poinformował, że szykuje „tarczę antykryzysową”. W Rudzie Śląskiej również wprowadzamy rozwiązania, które pomogą przetrwać ten trudny czas naszym przedsiębiorcom – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Rudzcy przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem o odroczenie bądź rozłożenie podatków na raty. Mogą starać się też o umorzenie zaległości podatkowych. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany. Formularz wniosku wraz z informacją o wymaganej dokumentacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/plik.php?id=324338&wer=1.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na obecną sytuację zostali zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą, będą zwolnieni z opłaty czynszowej za ten okres. Zwolnienie nie dotyczy opłat za media.

Ponadto do końca maja zostały wstrzymane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu nie zapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień.

Prezydent miasta apeluje również do zarządów innych instytucji, by również w miarę możliwości wprowadziły ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców. – Jestem przekonana, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez ten trudny dla nas wszystkich czas. Do tego potrzebna jest jednak współpraca wszystkich sektorów i na wszystkich szczeblach administracyjnych. Deklaruję, że pozostaję otwarta na pomysły, dyskusję, a przede wszystkim współdziałanie – zapewnia Grażyna Dziedzic.

źródło: UM Ruda Śląska

Możliwość komentowania jest wyłączona.