Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

18 grudnia, 2020

Betlejemskie Światełko Pokoju w gminie Istebna

„O Gwiazdo Betlejemska zaświeć nam na niebie…”

Od 30 lat trwa w Polsce zwyczaj przyjmowania światełka z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa z Betlejem. W Polsce przyjmują go Harcerze od słowackich Skautów, a Ci z kolei otrzymują go od Skautów austriackich wprost z Betlejem.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

18 grudnia 2020 roku na ręce zastępcy Wójta gminy Istebna Ryszarda Macury światełko betlejemskie przekazali komendant Hufca Ziemi Cieszyńskiej druh Tomasz Głasek i druhna Kamila, którzy przywieźli płomień nadziei z bazyliki piekarskiej, a tam z kolei trafiło on wprost z Jasnej Góry.

Oprócz wójta, światełko otrzymali także przedstawiciele poszczególnych parafii wchodzących w skład dekanatu istebniańskiego. Zastępca wójta oraz Przewodniczący Rady gminy Istebna Stanisław Legierski przekazali słowa podziękowania za niesienie światła, które dodaje nam otuchy i budzi miłość i nadzieję. Na ręce komendanta przekazali także świąteczne życzenia oraz drobne upominki.
Oprac:Aneta Legierska,kierownik promocji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

Możliwość komentowania jest wyłączona.