Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

25 marca, 2019

Bezpłatne WARSZTATY DLA SENIORÓW – Zapisy ruszyły!

Bezpłatne WARSZTATY DLA SENIORÓW – Zapisy ruszyły!

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej serdecznie zaprasza Seniorów do udziału projekcie ROCZNIKI, którego realizacja dofinansowana będzie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna 2019″.

W jego ramach odbędą się bezpłatne WARSZTATY DLA SENIORÓW w zakresie:
– plastyka i rękodzieło,
– komputerowe,
– fotograficzne,
– teatralne,
– taneczne – taniec w kręgu i taniec towarzyski.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel.: 32 248 62 40.

Zapraszamy!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Projekt ROCZNIKI ma na celu włączenie do aktywności kulturalnej Seniorów oraz młodzież w wieku 18-25 lat. Jest odpowiedzią na opracowaną w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016″ diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Rudy Śląskiej oraz „Diagnozę partycypacyjną osób starszych” opracowaną przez rudzkie Stowarzyszenie Pro Ethica. W ramach projektu odbędą się zajęcia rozwijające zainteresowania Seniorów dotyczące fotografii, tańca, plastyki, teatru i nowoczesnych technologii. Najistotniejszym elementem projektu dającym poczucie sprawczości, będzie realizacja mikroprojektów w grupach międzypokoleniowych, inicjujących wspólnie z różnymi środowiskami, działania lokalne. Poprzez udział w zajęciach przygotowujących do realizacji mikroprojektów, uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu m.in.: zasad realizowania projektów, dostępnych źródeł finansowania działań lokalnych, współpracy z mediami. Cykl zajęć w ramach projektu obejmuje praktyczne warsztaty stacjonarne, a także indywidualny coaching/mentoring dla grup roboczych realizujących mikroprojekty.

Zakładane rezultaty projektu:
• Przeprowadzenie 286 godzin warsztatów twórczych
• Realizacja 5 projektów społeczno-kulturalnych
• Organizacja koncertu finałowego oraz 2 wystaw (fotograficzna i plastyczna)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY im. Henryka Bisty
ul. Piotra Niedurnego 69
41-709 RUDA ŚLĄSKA
Tel. 32 248 62 40
www.mckrudasl.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.