Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

10 października, 2019

Ból duszy

Ból duszy

Zaburzenia i choroby psychiczne to schorzenia, które są trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. Dopiero w 1975 roku na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) ustanowiono „Klasyfikację zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania”, która obowiązuje do dnia dzisiejszego w wersji wielokrotnie aktualizowanej. Z reguły postawienie właściwej diagnozy sprawia lekarzom psychiatrom wiele trudności, gdyż objawów choroby jest najczęściej wiele, a jedne z nich mogą tłumić lub przykrywać inne, przez co do postawienia właściwej diagnozy potrzebny jest dłuższy czas obserwacji pacjenta oraz duża skrupulatność przy jej przeprowadzaniu. Do najczęściej spotykanych zaburzeniach psychicznych należą – depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa. Świadomie pominięta została jeszcze jedna popularna grupa schorzeń – nerwice, depresje głównie z uwagi na cienką granicę dzielącą normę od zaburzenia wymagającego leczenia psychiatrycznego. Warto zapoznać się z informacjami na temat tych chorób, gdyż mogą one dotknąć każdego z nas, bliską nam osobę czy osamotnioną sąsiadkę. Najczęściej tylko ktoś z zewnątrz jest w stanie ocenić czy stan chorego mieści się w granicach normy, dlatego tak ważna jest pomoc drugiego człowieka. W przypadku, gdy masz podejrzenie, że na zaburzenie psychiczne cierpi osoba z Twojego otoczenia, koniecznie skieruj ją do specjalisty. Nakłonienie jej do leczenia nie będzie z pewnością łatwym zadaniem, ale jedyną szansą na jej skuteczną pomoc.
Przy odpowiednim leczeniu i wsparciu pacjent może pełnić różne role społeczne, w rodzinie, może pracować. Leczenie jest długotrwałe, nierzadko trwa latami, ale jeśli rozpoczęte jest we wczesnym okresie rozwoju choroby – pozwala na szybki powrót pacjenta do dobrego funkcjonowania w swoim środowisku, warto o tym pamiętać w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.