Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Chcesz zmienić swoją okolicę? Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

Od dziś /17 czerwca/ można składać projekty do budżetu obywatelskiego Rudy Śląskiej na 2021 rok. Do rozdysponowania jest tym razem ponad 4,1 mln zł. Pomysły na inwestycje lub tzw. „projekty miękkie” można zgłaszać do 26 czerwca w formie papierowej, a do 1 lipca – za pośrednictwem specjalnej platformy elektronicznej.

– W Rudzie Śląskiej nie brakuje ludzi z pomysłami na miasto, a budżet obywatelski to szansa na ich realizację. Mam nadzieję, że mimo uciążliwości związanych z trwającą epidemią i tym razem rudzianie znajdą czas na przygotowanie wniosków. Dotychczas dominowały projekty związane ze sportem i rekreacją. Zobaczymy, czy podobnie będzie w tym roku – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2021 r. wyniesie 4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych. Zgłaszanie zadań jest możliwe od 17 czerwca br. i potrwa do 26 czerwca w przypadku wniosków papierowych, a do 1 lipca – dla wniosków składanych za pośrednictwem platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Nie zmieniają się zasady obowiązujące przy składaniu projektów. Podobnie jak w ubiegłych latach, zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających projekt. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w podjętej 30 kwietnia br. uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punktach. – Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

Propozycje do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów itp. Muszą one obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta. Załącznikami do uchwały są wzory formularza zgłoszenia projektu oraz listy poparcia. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany 7 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli głosować od 7 do 13 września, a lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 21 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to ósma tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku
– 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku
– 3,720 mln zł, a w 2020 roku – 3 994 000 zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób,
w ostatnim – ponad 5,2 tys.
Źródło: UM Ruda Śląska

Możliwość komentowania jest wyłączona.