Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Ekologia

14 kwietnia, 2021

Cykl seminariów otwartych pt. „Środowisko miasta – miasto środowiska”

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” organizują cykl seminariów otwartych pt. „Środowisko miasta – miasto środowiska”. Spotkania zdalne odbywać się będą od kwietnia do listopada 2021 roku na platformie MS Teams. Dodatkowo będą transmitowane za pośrednictwem serwisu YouTube.

Cykl seminariów ma podnieść poziom świadomości odbiorców oraz pokazać, jak można zmniejszyć wpływ miast na środowisko i jak uzyskać pozytywne rezultaty w skali danego miejsca (lokalnie), ale również regionu czy kraju. Dyskusja nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi ekosystemów miejskich ma uzmysłowić uczestnikom, jaką rolę przyroda odgrywa w mieście i w jaki sposób ją wzmacniać, by jak najlepiej spełniała swoje funkcje w dobie problemów globalnych.

Każde z seminariów koncentrować się będzie na problematyce środowiskowej, która jest identyfikowalna w obrębie miasta. Punktem wyjścia do poszczególnych spotkań będą następujące tematy: bioróżnorodność, gospodarka wodna, gleba, zdrowie publiczne, powietrze, usługi ekosystemów, zielony ład oraz zmiany globalne. Seminaria będą podzielone na trzy części: referaty ekspertów z województwa śląskiego, referat zespołu studentów Kolegium ISM UŚ oraz otwarta dyskusja.

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Harmonogram:

15 kwietnia 2021 roku: „Miasto ze wskaźnikiem bioróżnorodności”,
22 kwietnia 2021 roku: „Miasto jak gąbka!”,
20 maja 2021 roku: „Jakie gleby, takie życie… w mieście”,
17 czerwca 2021 roku: „Zdrowe miasto – zdrowi mieszkańcy”,
16 września 2021 roku: „Jak oddycha miasto?”,
21 października 2021 roku: „Ekosystemowa hojność miasta”,
18 listopada 2021 roku: „Miejski zielony ład”,
25 listopada 2021 roku: „My i globalne zmiany w mieście”.

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne. Spotkania stanowią cykl, ale można również zgłosić uczestnictwo w wybranych spotkaniach. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ism@us.edu.pl. Zarejestrowanym uczestnikom organizator zapewni dostęp do platformy internetowej MS Teams. Słuchacze zewnętrzni będą mogli śledzić dyskusję na kanale facebookowym Kolegium ISM oraz głównym kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego.

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Możliwość komentowania jest wyłączona.