Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

30 marca, 2020

Dają realną pomoc i wsparcie


Są niezastąpieni, a ich praca bezcenna. W tej trudnej sytuacji dają to, co najbardziej potrzebne – wsparcie, opiekę, pomoc, życzliwość i uśmiech. SĄ. A to tak wiele w obliczu wyzwania, jakie postawiła przed nami rzeczywistość. W jaki sposób wspierają potrzebujących gliwiczan pracownicy jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach monitoruje sytuację zdrowotną i potrzeby osób objętych wsparciem OPS. Pracownicy stale monitorują sytuację klientów, uwzględniając ich bieżące potrzeby, pełnią rolę edukacyjną, uświadamiając zagrożenie, zachęcając do pozostania w domu i przekazując informacje dotyczące możliwości korzystania z usług medycznych.

To właśnie OPS organizuje pracę wolontariuszy, którzy robią zakupy i wyprowadzają psy osobom starszym, samotnym i bądź niesamodzielnym. Tworzy i zarządza bazą danych podmiotów udzielających wsparcia, m.in. biur poselskich, firm i osób fizycznych. Ośrodek Pomocy Społecznej monitoruje także sytuację osób objętych kwarantanną i udziela im pomocy. Dla tej stale powiększającej się grupy uruchomiono specjalne, dodatkowe numery telefonów (dostępne na stronie internetowej OPS). Cały czas kontrolowana jest sytuacja zdrowotna i potrzeby osób bezdomnych oraz prowadzona jest współpraca z placówkami dla bezdomnych.

OPS zabezpiecza też potrzeby osób opuszczających szpitale (zbiera dane niezbędne do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych – dla osób nieubezpieczonych). Ogromna praca wykonywana przez pracowników tej placówki gwarantuje poczucie bezpieczeństwa jej podopiecznych oraz usprawnia szereg działań związanych z pomocą społeczną w tym trudnym czasie.

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach jest kolejną jednostką, która uruchomiła specjalne wsparcie dla wszystkich, którzy w tej trudnej sytuacji izolacji nie radzą sobie z emocjami i potrzebują pomocy. Terapeuta jest do dyspozycji pod numerem telefonu: 507-732-570.

Pracownicy, w tym asystenci rodziny, pozostają w stałym kontakcie z rodzinami zastępczymi i pomagają dzieciom w domach dziecka choćby przy odrabianiu lekcji. Dzięki systematycznemu kontaktowi telefonicznemu, pracownicy centrum, asystenci i psychologowie mogą stale monitorować sytuację rodzin i dzieci i reagować na bieżące potrzeby. Kontakt z jednostką jest też możliwy za pośrednictwem portalu Facebook.

Domy Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka” podejmują wszelkie możliwe działania, mające zabezpieczyć podopiecznych przed zakażeniem koronawirusem. Podopieczni nie opuszczają obiektów od trzech tygodni, zakupy dostarczają im dyżurujący pracownicy. Placówki są wyposażone w środki do dezynfekcji rąk i maseczki. Z uwagi na brak możliwości odwiedzin, rodziny mieszkańców DPS są na bieżąco informowane o ich samopoczuciu i stanie zdrowia, podopieczni natomiast mają umożliwiony kontakt telefoniczny z bliskimi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach uruchomił zdalne zajęcia dla uczestników placówki. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne, trwa akcja „Co robisz fajnego” prowadzona za pomocą mediów społecznościowych, które umożliwiają też utrzymywanie kontaktu pomiędzy uczestnikami zajęć. Placówka pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym z rodzinami podopiecznych, udzielając wsparcia oraz potrzebnych informacji.

W ramach pracy Żłobków Miejskich, na portalu społecznościowym zorganizowano grupę rodzicielską dostępną tylko dla rodziców i pracowników żłobków. Zamieszczane są tam propozycje zabaw, zajęć i piosenek, które rodzice mogą wykorzystać pozostając w domu ze swoimi dziećmi. Inspiruje to rodziców do tworzenia własnych zabaw z wykorzystaniem materiałów i pomocy dostępnych w każdym domu. Grupa działa aktywnie i skupia już 112 osób, które chętnie umieszczają na tablicy zdjęcia wykonanych z dzieckiem prac. Takie działania sprzyjają tworzeniu społeczności rodzicielskiej, wzajemnie inspirującej się w tym trudnym czasie.

źródło: UM Gliwice

Możliwość komentowania jest wyłączona.