Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Droga łącząca Śląsk z Zagłębiem

Umowa na przygotowanie koncepcji Velostrady podpisana. Siedem miesięcy ma wyłoniona w przetargu firma doradczo- inżynierska LPW z Katowic na przygotowanie koncepcji szybkiej drogi dla rowerów – umowę w tej sprawie podpisano w piątek.
Velostrada będzie łączyć miasta Śląska i Zagłębia. Ma przebiegać przez dawne tereny poprzemysłowe i nieczynne trasy kolejowe.

Marcin Dworak, metropolitalny oficer rowerowy informuje:

Przyszła Velostrada ma zapewnić szybki i bezpieczny przejazd dla rowerzystów- mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji. – Będzie odseparowana od ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych z systemem bezkolizyjnych zjazdów oraz skrzyżowań. Droga rowerowa zostanie wybudowana zgodnie ze Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej, będzie posiadała m.in. dwa wyznaczone pasy ruchu o minimum 4 metrach szerokości Dodatkowo, na jej trasie, pojawią się miejsca obsługi rowerzystów– tłumaczy Marcin Dworak, Metropolitalny Oficer Rowerowy.

Jak może przebiegać Velostrada?

O dokładnym przebiegu trasy, która ma liczyć od około 20 do 30 km mają zadecydować wyniki analizy trzech wyznaczonych przez Metropolię wariantów przebiegu. Każdy z nich zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło zbiornika Pogoria. Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice, Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie. Możliwe jest w tej sytuacji sprawdzenie dodatkowo możliwości przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowanie koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej linii kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice.

Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz Katowice.
Co należy uwzględnić w koncepcji? Gotowy dokument ma zawierać dokładną analizę każdego z wariantów. Wykonawca ma określić koszty realizacji związane m.in. z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz pozyskaniem prawa do terenu. Ponadto musi określić koszty utrzymania i eksploatacji przyszłej inwestycji. Koncepcja ma odpowiadać także na pytania związane z przeznaczeniem terenu, przez który ma przebiegać Velostrada. W tym celu należy przeanalizować m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz pozyskać informacje dotyczące innych inwestycji planowanych na przebiegu Velostrady. Do zadań wykonawcy należeć będzie inwentaryzacja obiektów na trasach oraz wskazania dotyczące ich przebudowy bądź budowy nowych. Dokument ma obejmować także analizę potencjalnych zmian w organizacji ruchu oraz określać stopień kolizyjności trasy z przeszkodami naturalnymi czy infrastrukturalnymi. Bardzo istotna będzie także ocena inwestycji pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ilości potencjalnych skrzyżowań z drogami publicznymi, lub innymi ciągami komunikacyjnymi.

Metropolia wyznacza standardy inwestycji rowerowych Budowa Velostrady wynika m.in. z założeń powstałego w 2018 r. Studium Metropolitalnych Tras Rowerowych. W tym dokumencie znajdują się rozwiązania dotyczące wyznaczania tras rowerowych. Przy realizacji przyszłej inwestycji będą miały zastosowanie przyjęte przez Metropolię „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Dokument ten zawiera jednolite zalecenia i propozycje rozwiązań technicznych oraz organizacji ruchu na trasach rowerowych.

Przygotowując się do realizacji tego projektu, pod koniec ubiegłego roku podpisano dwa listy intencyjne o współpracy z właścicielami sieci przemysłowych linii kolejowych na planowanej Velostradzie. To CTL Maczki Bór oraz firma PRAGBUD.

Źródło: GZM

Możliwość komentowania jest wyłączona.