Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

22 kwietnia, 2020

Dzień Ziemi – Cele Zrównoważonego Rozwoju

Już 698.450 działań zostało podjętych na całym świecie na rzecz ochrony klimatu! Kampania ONZ: Act Now Climate zachęca każdego z nas do ochrony klimatu, abyśmy w przyszłości mieli wpływ na wszystkie aspekty naszego życia.

A czy wiecie, że biblioteki także pomagają podjąć działania, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i ich skutkom? Tak, i radzą sobie doskonale! Biblioteki publiczne umożliwiają dostęp do badań naukowych i danych potrzebnych w kształtowaniu polityki zmian klimatycznych oraz do informacji, które pomagają samorządom lokalnym oraz rządom krajowym podejmować decyzje dotyczące użytkowania ziemi, zarządzania zasobami wodnymi, łowiectwa czy rybołówstwa.

Biblioteka Śląska także angażuje się w te działania:
→ http://www.bs.katowice.pl/pl/dla_bibliotekarzy/agenda_2030
→ http://www.un.org.pl/biblioteka-slaska

Sprawdź, co twoja biblioteka i co Ty możesz zrobić dla Ziemi!

Źródło: Biblioteka Śląska

Możliwość komentowania jest wyłączona.