Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

06 września, 2018

Edukacja według ŚPR

3 września podczas konferencji prasowej członkowie Śląskiej Partii Regionalnej przedstawili swoje pomysły na zmiany w szkolnictwie. Te postulaty mają według ugrupowania w ciągu dziesięciu lat doprowadzić do stworzenia najlepszej oferty edukacyjnej w kraju. Co się kryje za tą obietnicą?

 

Członkowie ŚPR zgodnie stwierdzają:

-Podstawą przyszłego rozwoju naszego regionu nie będzie już przemysł wydobywczy, jak chciałby rząd w Warszawie, lecz nowoczesna edukacja. Nie zorganizują jej dla nas władze centralne, których stosunek do problemu oświaty widoczny jest w przekazywaniu na ten cel samorządom coraz mniejszych środków.

Uwidacznianie problemów centralizmu, zalet regionalizmu oraz przedstawianie propozycji na uzdrowienie w Polsce zdrowej samorządności stało się w pierwszych kilku miesiącach funkcjonowania partii jej naczelnym celem.

Propozycje jakie się pojawiły obejmują: wprowadzenie dodatkowej lekcji języka angielskiego w tygodniu (docelowo współfinansowanej w połowie przez województwo a w połowie przez gminę), obniżenie dopuszczalnej liczby uczniów na jedną klasę do dwudziestu czterech, wspieranie współpracy między szkołami branżowymi i przedsiębiorstwami a także organizowanie za pośrednictwem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw targów edukacyjnych. Ten ostatni zabieg miałby pomóc zwiększyć świadomość uczniów w kwestii aktualnej, bogatej oferty kształcenia zawodowego.

To jednak nie koniec – ŚPR obiecuje również, że będzie walczył o wydłużenie czasu pracy świetlic, a także wprowadzenie tak zwanego „Pogotowia nauczycielskiego”, które miałoby docelowo funkcjonować jako baza nauczycieli do obejmowania zastępstw przedmiotowych dla zapewnienia ciągłości programowej, przy zaangażowaniu emerytowanych nauczycieli oraz tych mniej doświadczonych, nie mających stałych etatów lub działających dotychczas w ograniczonym zakresie godzin.

Przedstawiciele ŚPR podkreślają, że samorząd powinien zwiększyć swoją aktywność na polu edukacji i stać się odpowiedzialnym koordynatorem takich działań:

-Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego nie może się ograniczać jedynie do administrowania, ale ma kreować politykę edukacyjną, stając się namiastką regionalnego Ministerstwa Edukacji.

 

fot.: materiały prasowe ŚPR

Możliwość komentowania jest wyłączona.