Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Ekologia

10 listopada, 2020

Ekolodzy szukają niezwykłych drzew


Do 30 listopada można nadsyłać zgłoszenia do konkursu Drzewo Roku 2021. Klub Gaja z Wilkowic zachęca do zgłaszania takich drzew, z którymi wiąże się ciekawa historia lub legenda albo są one ważne dla lokalnej społeczności.

Konkurs Drzewo Roku to propozycja, podobnie jak Święto Drzewa, dla osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców.

Drzewo może zgłosić każdy – osoby indywidualne, lokalne wspólnoty mieszkańców, grupy nieformalne i sąsiedzkie, organizacje pozarządowe, leśnicy, placówki oświatowe, urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, instytucje lub firmy. Aby to zrobić, wystarczy opisać historię drzewa i wraz ze zdjęciem przesłać ją do Klubu Gaja.

– Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów – informuje Klub Gaja.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w życiu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska oraz wyłonienie najważniejszego, najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju.

Klub Gaja to jedna z najstarszych niezależnych organizacji pozarządowych, która zajmuje się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt. Stowarzyszenie istnieje od 1988 roku. Współpracuje z ponad czterema tysiącami placówek w Polsce.  Programy edukacji ekologicznej Klubu Gaja opierają się na aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, czy też samorządów. Klub Gaja w swojej działalności edukacyjnej, warsztatach i wydarzeniach wykorzystuje niekonwencjonalne metody i różne formy sztuki.

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 10 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka. W programie mogą uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, firmy i osoby indywidualne. W ramach Święta Drzewa organizowane są m.in.: Konkurs Drzewo Roku, konkurs Czarodziejskiego Drzewa, akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie, akcja Zbieraj kartridże, ratuj konie.

To już jedenasta edycja konkursu Drzewo Roku w Polsce, który należy do rodziny Europejskiego Drzewa Roku. Zwycięzca polskiej edycji konkursu co roku bierze udział w głosowaniu na Europejskie Drzewo Roku na stronie www.treeoftheyear.org

Tytuł Drzewa Roku 2020 otrzymała Lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej w województwie podkarpackim. Ma ponad 150 lat i około 16 metrów wysokości. Drzewo zostało zgłoszone do konkursu przez Ligę Ochrony Przyrody Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie i otrzymało ponad 15 tysięcy głosów.

Na zgłoszenia do konkursu Drzewo Roku 2021 w Polsce Klub Gaja czeka do 30 listopada 2020 r. Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: swietodrzewa@klubgaja.pl lub na adres pocztowy: Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice (najlepiej nagrane na płytę CD).

Weronika Herzog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *