Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

01 kwietnia, 2020

Gliwice przygotowały obiekt kwarantannowy

Sytuacja w kraju zobowiązała samorządy do przygotowania miast na zwiększoną zachorowalność mieszkańców. Konieczne stało się zorganizowanie miejsc, w których w razie potrzeby mieszkańcy mogliby odbywać kwarantannę. Bezpośrednio po ogłoszeniu stanu epidemicznego w kraju, prezydent Gliwic poprosił o wytypowanie takich miejsc. Wspólnie z gliwickim sanepidem sprawdzone zostały budynki, w których możliwe byłoby odbywanie kwarantanny. Do wojewody śląskiego zostały już przesłane propozycje miasta. Prezydent czeka na akceptację.

Gliwice współpracują w tej sprawie z wojewodą śląskim, który zobowiązał miasto do przygotowania i uruchomienia tzw. obiektu kwarantannowego. Chodzi o ośrodek, do którego kierowane mogą być osoby zobowiązane do poddania się kwarantannie w sytuacji, gdy nie mają możliwości odbycia jej w miejscu zamieszkania. Tego rodzaju obiekty muszą spełniać odpowiednie wymagania, m.in. powinny posiadać pokoje jedno- lub dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, a przed wejściem do budynku musi znajdować się śluza służąca do dezynfekcji osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą odbywająca kwarantannę. Nie można przeznaczyć na ten cel lokali komunalnych.
Razem z sanepidem dokonaliśmy przeglądu nieruchomości, które mogłyby zostać przekształcone na obiekty kwarantannowe – mówi Aleksandra Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic. – Braliśmy pod uwagę kilka obiektów na terenie miasta – m.in. domy studenckie i internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Niestety, nie spełniały one niezbędnych kryteriów.

Problemem okazało się znalezienie budynków, które dysponowałyby pokojami z osobnymi łazienkami. W trosce o bezpieczeństwo i komfort osób potrzebujących kwarantanny, prezydent uznał, że w obecnej sytuacji nie można tracić czasu na przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac budowlanych w celu przystosowania budynków do wymogów sanepidu (np. w akademikach należących do Politechniki Śląskiej), a potencjalne miejsca kwarantannowe należy przygotować w jak najszybszym możliwym terminie.

Analizie poddano więc gliwickie hotele. Wybrano jeden, który – w ocenie sanepidu – najlepiej nadaje się do pełnienia nowej funkcji, spełnia wymagania stawiane tego rodzaju ośrodkom i – co ważne – jego uruchomienie byłoby możliwe niemalże natychmiast.
Miasto sporządziło projekty niezbędnych dokumentów dotyczących przygotowania i prowadzenia miejsca kwarantanny oraz finansowania obiektu – mówi Aleksandra Wysocka. Pieniądze na ten cel będą pochodzić ze środków skarbu państwa. Do zadań przedsiębiorcy (finansowanych z pieniędzy państwowych) będzie należało przygotowanie budynku, zapewnienie wyżywienia, sprzątania oraz usług służb medycznych. Gliwice są gotowe do działania i czekają teraz na akceptację propozycji przez wojewodę. Wówczas możliwe będzie przekazanie informacji o lokalizacji obiektu.

źródło: UM Gliwice

Możliwość komentowania jest wyłączona.