Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Gmina wspiera dokarmiających koty

Społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów w Tarnowskich Górach mogą otrzymać wsparcie. W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy, dokarmiający otrzymają karmę.

Aby otrzymać karmę, trzeba wypełnić i złożyć wniosek dostępny na stronie Urzędu Miasta. Złożone wnioski o wpisanie do rejestru Karmicieli będą podlegały weryfikacji. W przypadku dużego zainteresowania dokarmianiem kotów, decydować będzie kolejność złożenia wniosku. Po zweryfikowaniu przez pracowników Wydziału miejsca bytowania i dokarmiania kotów Karmiciel staje się osobą uprawnioną do odbierania na podstawie wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących.

Karmiciele zobowiązani są do  prowadzenia dokarmiania kotów wolno żyjących w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu; dokarmiania kotów w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz zachowania porządku i czystości w miejscu dokarmiania. Karmiciel powinien również zgłaszać niezwłocznie zmianę danych wskazanych we wniosku, w szczególności danych dotyczących liczby dokarmianych kotów oraz fakt zaprzestania dokarmiania; przechowywać karmę w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zepsuciem oraz brać czynny udziału w ograniczeniu populacji kotów.
Taka sama ilość karmy będzie przypadał na jednego kota w okresie jesienno-zimowym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.