Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

15 kwietnia, 2019

Górnośląskie selfie

Dynamika przemian współczesnego świata stawia przed człowie­kiem serię istotnych pytań. Dotyczą one re­akcji jednostki na dynamicznie zmieniający się kontekst społeczno-kulturowy, a co za tym idzie i wszelkie relacje łączące człowieka z jego otoczeniem społecznym.
W kontekście prezentowanych fotografii jest to istotne, gdyż ingerencja nowoczesnych środków audiowizualnych w nasze codzienne życie jest faktem. Ich manipulacja w nasze poczucie realności jest daleko posunięta. Bowiem współczesne media nie portretują rzeczywistości, ale sprzedaje wyobrażenia na temat tego, jak powinno wyglądać udane życie. Media, podobnie jak popularne romanse, pokazują różnego rodzaju nowinki techniczne najbardziej powszechne marzenia. Rzeczywiste wydarzenia zachodzą tylko raz, jako że są nieodwracalne i niepowtarzalne. Natomiast w obrazie generowanym przez media, mimo, że przedstawienie wygląda jak prawdziwe zdarzenie, może być odtwarzane w dowolnym czasie, z dowolną częstotliwością, i w dowolnym kontekście sytuacyjnym.
Zatem, jak taka osoba radzi sobie z otaczającym światem, ulegającym fragmentacji i kompleksowości, stając się tym samym niepewnym, nieprzejrzystym, a co istotne, nieprzewidywalnym, a przez to innym?
Czy tego rodzaju procesy skła­niają człowieka do refleksji dotyczącej sensu jego egzystencji, sprowadzonych do zadawania sobie pytań o to, kim był, kim jest, kim chce być, z czym się identyfikuje oraz jakie jest jego miejsce w stale zmieniającym się społe­czeństwie?
Czy możliwa jest jego stabilna tożsamość w warunkach gwałtownie i permanentnie zmieniającego się środowiska społecznego. W czasie, gdy spójność i trwałość własnego „ja” staje się realnym problemem?
Czy w ponowoczesnym świecie moż­na jeszcze mówić o jakiejkolwiek tożsamości jednostki? Wreszcie jak przez lata radzili sobie ludzie mając do dyspozycji, zmieniające się coraz nowocześniejsze narzędzia do utrwalania siebie w czasie i przestrzeni.
Jak zmieniało się „ponadczasowe selfie” i jego arystotelesowska „forma i materia?

Stowarzyszenie Miłośników Śląska VERUM

Stowarzyszenie Miłośników Śląska VERUM

Możliwość komentowania jest wyłączona.