Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zawalczy o czyste powietrze

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zyskała nowe ustawowe kompetencje w ochronie środowiska. Teraz będzie mogła skuteczniej walczyć o czyste powietrze, gdyż wraz z gminami weźmie udział w rządowym projekcie STOP SMOG. To efekt starań o zmianę w zapisach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Dokładnie 13 listopada 2020 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta dotyczy między innymi udoskonalenia funkcjonującego już od lutego 2019 roku rządowego programu STOP SMOG. Projekt ten daje możliwość pozyskania środków finansowych na termomodernizację prywatnych budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie wraz z wymianą nieekologicznego źródła ciepła, przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej. Teraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz z zainteresowanymi gminami będzie mogła wziąć w nim udział.
– Ustawa daje Metropolii kolejny finansowy instrument do efektywniejszego prowadzenia polityki związanej z ograniczaniem niskiej emisji. Będziemy mogli aktywnie współpracować z gminami na rzecz wsparcia mieszkańców, których nie stać finansowo na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła czy termomodernizację budynków jednorodzinnych. Udział w Programie Stop Smog może zwiększyć naszą skuteczność w oddziaływaniu na środowisko. Ważne, aby skoordynować go z naszymi obecnymi działaniami na rzecz gmin w ramach metropolitalnego „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Żeby wziąć udział w programie należy przygotować odpowiednie dokumenty, a następnie wypełnić wniosek o dofinansowanie. We wniosku gmina powinna określić trzy najważniejsze aspekty. Po pierwsze – planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych, po drugie – szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach porozumienia (minimum 50% energii finalnej), i po trzecie – ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła ogrzewania (w minimum 80% budynków objętych przedsięwzięciami). Należy przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć emisyjnych, a także dołączyć do wniosku przyjęty w drodze uchwały gminny program niskoemisyjny. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa, którego ocena może trwać do 30 dni. Następnie pozostaje już tylko złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia między ministrem a gminą, a finalnie podpisanie porozumienia z ministrem.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia do tej pory dysponowała mechanizmem wsparcia gmin w walce z niską emisją, w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, który powstał w tym roku. Jego głównym celem jest zmniejszenie szkodliwej niskiej emisji do powietrza na obszarze 41 gmin członkowskich. Teraz te działania zostaną skoordynowane z programem STOP SMOG. Na liście znajduje się ponad 100 projektów, objętych dofinansowaniem, a niemalże połowa z nich dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin. Ponadto realizowane są inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła oraz podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczych jak i budowie instalacji OZE. To jednak nie wszystko.
– Udzielone dotacje finansują  również  inwestycje związane z budową lub modernizacją systemu oświetlenia ulic, ciągów pieszych jak i budynków użyteczności publicznej oraz budowę lub modernizację  infrastruktury rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych  na terenie gmin członkowskich Metropolii. Dla części inwestycji środki dotacji stanowią także  źródło wkładu własnego dla projektów finansowanych ze środków unijnych. – podaje Witold Trólka, z biura prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Realizacja programu STOP SMOG potrwa do końca 2024 roku, a jego całkowity budżet ma wynieść 1,2 miliarda złotych. W tej kwocie około 883 milionów złotych zapewnia budżet państwa, natomiast pozostała część leży po stronie gminy. Obecnie w skali kraju do programu przystąpiło 7 gmin. Wśród nich znajduje się wchodzący w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Sosnowiec. 9 września bieżącego roku podpisano w nim porozumienie dotyczące 30 budynków, o łącznej kwocie wynoszącej 1,6 miliona złotych. Pozostałe gminy, które przystąpiły do programu to: Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice, Tuchów oraz Rybnik.
Więcej informacji na temat programu STOP SMOG można znaleźć w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej gov.pl, w zakładce Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, dotyczącej programów i projektów. Znajduje się tam treść ustawy wraz z wzorami dokumentów aplikacyjnych i innymi materiałami. W przypadku dodatkowych pytań należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Departamentem Gospodarki Niskoemisyjnej.

autor: Martyna Majewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *