Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

20 stycznia, 2020

Instytucja Babci i Dziadka

Babcia i dziadek to dwie ważne postacie w życiu każdego dziecka. Z wnukami łączą ich więzy biologiczne, często silne więzi emocjonalne. Dziadkowie są spoiwem przeszłości z przyszłością. Panuje pogląd że dziadkowie mają prawo do rozpieszczania wnuków. Ten potoczny pogląd, moim zdaniem, dotyczy głównie tych dziadków, którzy nie mają poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec swoich dzieci i chcą zrekompensować wnukom to, czego nie dali dzieciom. A dzieci należy rozumnie wychowywać, nieważne czy to są nasze dzieci, wnuki czy uczniowie…. Popełniając błąd rozpieszczania, pobłażania dziadkowie szkodzą wnukom, a rodzicom utrudniają wychowywanie. Natomiast fakt, że dziadkowie są często mniej obciążeni obowiązkami i pracą powoduje, iż mogą mieć więcej cierpliwości do wnuków, poświęcać im więcej uwagi, być łagodniejszymi, bardziej tolerancyjnymi. Bez względu na to, czy dziadkowie są bliżej czy dalej od wnuków, biorą udział – jako członkowie rodziny – w ich wychowywaniu. Winni przekazywać tradycje rodzinne, podkreślać ich wartość. Od relacji rodzinnych, budowania autorytetu dziadków zależy czy wnuki będą szanowały i kochały dziadków, czy też traktowały ich instrumentalnie (dziadkowie „od atrakcji”, od prezentów).
Powierzając dziecko opiece babci lub dziadka warto ustalić wcześniej pewne zasady. Wszyscy mają jakieś wyobrażenia o wychowywaniu, czasem różne. Dziadkowie często mają zasady, od których nie chcą odstąpić, mając rację lub nie. To, że dziadkowie mają inny pogląd na wychowanie nie oznacza że jest on lepszy czy gorszy. Problem powstaje wtedy, gdy rodzice wykazują się nieodpowiedzialnością, popełniając błędy, kierując się źle pojmowaną władzą rodzicielską. Dziadkowie mają (także prawny) obowiązek dbać o dobro wnuków. Jak widać dziadkowie są ważnym elementem rodziny. Ostateczną decyzję w sprawach dzieci podejmują rodzice i to oni będą zbierali żniwo swych metod wychowawczych.
Instytucja Babci i Dziadka jest nieodzowna, to oni stają się superbohaterami dla naszych dzieci, inspirują ich i spędzają większość czasu. Popularne wynajmowanie niań do opieki nad dziećmi schodzi na dalszy plan.

Możliwość komentowania jest wyłączona.