Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

22 kwietnia, 2020

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w trosce o bezpieczeństwo


Wykorzystując m.in. dane gromadzone przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach, przygotowany został szczegółowy raport dotyczący bezpieczeństwa na tyskich drogach.

Raport zawiera m.in. informacje o liczbie wypadków i kolizji oraz wykaz miejsc, w których do nich doszło wraz z podaniem przyczyn. Posłużył on tez do tworzenia planów uwzględniających poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Gromadzenie i analizowanie danych o zdarzeniach drogowych ma pomóc wskazać obszary, które wymagają zmian i konkretnego działania. Dzięki takiej analizie w ubiegłym roku wprowadzono korektę organizacji ruchu m.in. przy budowie wysp azylowych na ulicach: Edukacji (w rejonie Fitelberga i Filaretów), Andersa, Cyganerii, Harcerskiej, Hlonda, Budowlanych – w rejonie ul. Bibliotecznej), oraz w rejonie ZDZ. A jakie są plany na przyszłość?

Największe nasze siły będziemy kłaść na ochronę pieszych i rowerzystów, czyli najbardziej narażonych uczestników ruchu. To jest priorytet. Nadal będziemy prowadzić politykę polegającą na uspokojeniu ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych, budować azyle dla pieszych, do tego wertykalne oświetlenie i drobniejsze rzeczy poprawiające widoczność w osiedlach, w rejonie skrzyżowań, wyjazdów z dróg czy z przejść dla pieszych. Skupimy się także na organizacji ruchu w obrębie przystanków komunikacji miejskiej – wymienia A. Kruczek.

Znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mieście będzie miał też Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem, w skrócie ITS. To szeroko zakrojony projekt, który obejmuje nie tylko rozmaite rozwiązania z dziedziny sterowania ruchem, ale także przebudowę blisko 40 skrzyżowań w mieście. W efekcie komunikacja zbiorowa ma działać lepiej i bardziej punktualnie, a kierowcy mają przemieszczać się po mieście płynniej.

Źródło: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

Możliwość komentowania jest wyłączona.