Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

INWESTYCJE DROGOWE

16 czerwca o godz. 11.00 w Sali błękitnej Urzędu Marszałkowskiego zostanie podpisana umowa na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929.

Przebudowa DW929 potrwa do końca przyszłego roku. Cała jej konstrukcja na odcinku od granicy miasta Rybnika do skrzyżowania z DW 932 w Świerklanach, o długości 4,076 km, będzie rozebrana i wybudowana od nowa. Nowa jezdnia będzie miała ujednoliconą szerokość, która wyniesie 7 m i zostanie przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 t.

Kontrakt na wykonanie tego zadania zostanie podpisany między ZDW w Katowicach a firmą Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie we wtorek, 16 czerwca br. 11.00 Koszt prac budowlanych wyniesie nieco ponad 56,5 mln zł.

Prócz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji drogi i budowy nowej, wykonawca wybuduje także chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, nowy system odwodnienia drogi, w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny i przepusty.

Przebudowanych będzie aż 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej, takie jak linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i kanalizacja sanitarna na odcinkach tego wymagających.

Na koniec wreszcie wybudowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu, czyli: znaki drogowe, tablice informacyjne sygnalizacje świetlne oraz oświetlenie.

Obecny stan tej drogi jest bardzo zły. Na długości prawie 3 km stan nawierzchni jest oceniany jako „krytyczny”. Nawierzchnia jest zdeformowana. W wielu miejscach odwodnienie drogi nie działa sprawnie, co skutkuje zalewaniem drogi, powstawaniem przełomów i zapadania się jezdni. Brak jest sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia drogi i segregacji ruchu drogowego, czyli poboczy, przejść dla pieszych. Chodniki są tylko w niektórych miejscach i są w złym stanie technicznym.

Warto zauważyć, że na tej drodze notuje się natężenie ruchu 5,8 tys. pojazdów/dobę t.j. wyższe niż w całej sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach, które wynosi 4,9 tys. pojazdów na dobę. A znaczenie drogi wzrosło znacznie po uruchomieniu Autostrady A1, przez co stała się elementem bazowej sieci TEN-T, uznawanej przez Unię Europejską za istotny element systemu komunikacyjnego.

Po przebudowie DW 929 między Rybnikiem a Świerklanami będzie spełniała najwyższe parametry techniczne. Zakładana trwałość wynosi 50 lat. Poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu i jakość życia mieszkańców gminy Świerklany, a także dostęp do terenów inwestycyjnych i infrastruktury społecznej i gospodarczej. Spadną koszty bieżącego utrzymania drogi z uwagi na zastosowanie najnowszego asfaltu do nawierzchni.
Źródło: UMWŚL

Możliwość komentowania jest wyłączona.