Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

26 sierpnia, 2020

Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny w Katowicach?


Pandemia koronawirusa sprawia, że otwarcie szkół w sposób analogiczny do rozpoczęcia roku szkolnego w 2019 r. jest niemożliwe. W Katowicach przez całe wakacje trwały analizy aktualnej sytuacji epidemicznej. Jednocześnie w ostatnich tygodniach odbył się szereg spotkań z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami rodziców. Celem tych działań było wypracowanie modelu funkcjonowania szkół w pierwszych tygodniach września
.

– Otwarcie szkół od 1 września jest olbrzymim wyzwaniem dla nas wszystkich – dla uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządowców. Przygotowaliśmy propozycję pakietu rozwiązań dla katowickich szkół. Drobiazgowo analizowaliśmy sytuację i rozważaliśmy kilka różnych wariantów. W ramach Unii Metropolii Polskich, wspólnie z 11 prezydentami największych polskich miast, rozmawiamy o tej kwestii i dzielimy się naszymi pomysłami i doświadczeniami. Uznaliśmy, że kierować będziemy się nie tylko kwestiami epidemicznymi, ale także społecznymi i edukacyjnymi. Oczywiście zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli odgrywa priorytetową rolę. Dlatego chcemy, by od 1 września wdrożony został w Katowicach tzw. hybrydowy model nauczania. Zgodnie z wytycznymi MEN – nasz pakiet propozycji przekażemy dziś do Sanepidu, który, w przypadku chęci wdrożenia nauczania hybrydowego przez dane miasto, wydaje w tej sprawie opinię – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Analizując całą sytuację wzięliśmy pod uwagę liczne głosy rodziców najmłodszych dzieci, którzy w wielu przypadkach nie mogą sobie pozwolić na to, by kolejne tygodnie spędzać w domu. Dlatego od 1 września, w normalnym trybie, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, do szkół będą chodzić uczniowie klas od I do IV oraz przedszkolaki. Na tym etapie edukacji dużą rolę odgrywa także aspekt opiekuńczo-wychowawczy. Dodatkowo, w zwykłym trybie, rok szkolny rozpoczną uczniowie pierwszych klas szkół średnich. Zależy nam na tym, by mieli możliwość zapoznania się ze swoimi nauczycielami – bo trudno jest prowadzić edukację zdalną, jeśli uczeń i nauczyciel nigdy nie mieli okazji się poznać – dodaje prezydent Marcin Krupa.
Główne założenia propozycji pakietu rozwiązań dla katowickich szkół od 1 września:
• W szkołach podstawowych – w klasach od V do VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych – od drugiej klasy (i starszych) wprowadzony zostaje hybrydowy tryb nauczania. W zależności od placówki edukacyjnej może przybrać on dwa warianty. W pierwszym scenariuszu połowa klas w danym tygodniu przychodzi do szkoły, a połowa odbywa zajęcia zdalnie – po czym w kolejnym tygodniu następuje rotacja. W drugim wariancie – w pierwszym tygodniu przychodzi połowa uczniów danej klasy, a druga połowa ma zdalne zajęcia, a w kolejnym tygodniu następuje rotacja. Wybór wariantu hybrydowego należy do dyrekcji danej szkoły i będzie wdrażany w oparciu o indywidualną analizę sytuacji w danej szkole.
• Przedszkola od 1 września będą funkcjonowały normalnie.
• Klasy I – IV szkół podstawowych (klasy I i IV z uwagi na konieczność zapoznania się z organizacją szkoły oraz z nowymi nauczycielami, klasa II i III ze względu na ważny aspekt zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły) oraz uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych (z powodów, jak powyżej) rozpoczną zajęcia w normalnym trybie.
Wszystkie szkoły zostały wyposażone we wszelkie niezbędne środki ochrony zgodnie z ministerialnymi zaleceniami (m.in. maseczki, płyny do odkażania, przyłbice). – Wdrożyliśmy w Katowicach procedury bezpieczeństwa dotyczące m.in.: przyprowadzania dzieci do szkół, stwierdzenia podejrzenia zachorowania ucznia w szkole, spożywania posiłków czy też przerw. Uruchomiliśmy także bank dobrych praktyk, dzięki któremu dyrektorzy będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie zdalnej edukacji i wdrażać najlepsze rozwiązania dla danej szkoły. Jednocześnie funkcjonują w Katowicach grupy wsparcia dla dyrektorów, dzięki którym błyskawicznie możemy wymieniać się informacjami – mówi Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu Urzędu Miasta Katowice.
Zmiany wprowadzone w Katowicach nie mają charakteru trwałego. Po dwóch tygodniach funkcjonowania nauki w trybie hybrydowym zostaną podjęte dalsze decyzje dot. funkcjonowania szkół, które będą uzależnione m.in. od rozwoju sytuacji epidemicznej, doświadczeń nauczania hybrydowego oraz głosów uczniów, rodziców i nauczycieli.
Źródło:: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.