Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

03 września, 2019

„Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość”

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Dyrektor Muzeum Historii Katowic Jacek Siebel

Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach

Zapraszają na XIX Katowicką Konferencją Naukową w 154. rocznicę uzyskania praw miejskich
„Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość”

Program konferencji

9 września

OTWARCIE KONFERENCJI

Willa Goldsteinów pl. Wolności 12a

9.30 Uroczyste otwarcie konferencji.

9.45–12.00 Dyskusja panelowa

Procesy industrializacyjne w Europie Środkowej – rola Katowic
w Polsce i rola Ostrawy w Czechach. Próba porównania obu ośrodków.

W dyskusji udział biorą:
Izabella WOŁŁEJKO-CHWASTOWICZ Konsul Generalna RP w Ostrawie,
Prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc., Mariusz SKIBA Wiceprezydent Miasta
Katowice, mgr Tadeusz DONOCIK Prezes Honorowy RIG,
dr inż. Jerzy MARKOWSKI, dr Jacek SIEBEL, dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA.

KONFERENCJA NAUKOWA

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

OŚRODKI PRZEMYSŁOWE – OSTRAWSKI I KATOWICKI

14.00 Prof. PhDr. Rudolf ŽÁČEK, Dr., Prof. PhDr. Irena KORBELÁŘOVÁ, Dr.,
Postavení Ostravy v kontextu měst oblasti severovýchodní Moravy
a Slezska v před- a protoindustriálním období.

14.25 Prof. dr hab. Zenon JASIŃSKI,
Udział migrantów polskich z Galicji
w rozwoju społeczno-gospodarczym Ostrawy.

14.50 Prof. PhDr. Pavel KLADIWA, Ph.D.,
Moravská Ostrava a Vítkovice – vývoj dvou nejvýznamnějších částí
ostravské aglomerace v 19. století.

15.15 Dyskusja.

15.35 Przerwa.

16.00 Prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.,
Základní vývojové tendence Ostravy po roce 1945.

16.25 Mgr. Jana Davidová GLOGAROVÁ, Ph.D.,
Ostrava – obraz „ocelového srdce republiky”
v publicistice 2. poloviny 20. století.

16.50 Prof. PhDr. Aleš ZÁŘICKỲ, Ph.D.,
Ostrawa jako centrum petrochemii austro-węgierskiej.

17.15 Dyskusja.

18.30 Koncert okolicznościowy

Dział Etnologii Miasta MHK ul. Rymarska 4 Katowice-Nikiszowiec.

10 września 2019 r.

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

OŚRODKI PRZEMYSŁOWE – OSTRAWSKI I KATOWICKI CD.

9.00 Doc. Mgr. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D.,
Symboly tradice i modernity. K vývoji ostravské komunální
heraldiky v 19. a 20. století.

9.25 Dr Zdzisław JEDYNAK,
Od kopalni Arthur do centrum handlowego Silesia –
dzieje górnictwa na terenie dzielnicy Dąb.

9.50 Mgr Przemysław NADOLSKI,
Hutnictwo cynku na terenie Katowic w XIX wieku
i jego pozostałości w wiekach późniejszych.

10.15 Prof. dr hab. Edward DŁUGAJCZYK,
Gospodarka Zaolzia pod rządami polskimi,
październik 1938 roku – wrzesień 1939 roku.

10.40 Dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,
Okręgi przemysłowe Górny Śląsk – Ostrawa. Różnice i podobieństwa.

11.05 Dyskusja.

11.25 Przerwa.

KATOWICE I OSTRAWA – WZAJEMNE KONTAKTY I ZWIĄZKI

11.50 Prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
Jiří Gruša – autor czeskiego autoportretu widziany
z polskiej perspektywy.

12.15 Prof. dr hab. Alojzy CZECH,
Katowice i Ostrawa – menedżerowie przemysłu obydwu
ośrodków: Józef Kiedroń (1879–1932)
i Roman Rieger (1870–1947).

12.40 Mgr Tomasz ZJAWIONY,
Biznesowy kontekst współpracy Katowic i Ostrawy.
Potencjał oraz nowe perspektywy.

13.05 Dyskusja.

13.25 Przerwa.

14.15 Dr Antoni STEUER,
Katowicko-ostrawskie kontakty sportowe
w świetle polskiej prasy.

14.40 Dr hab. prof. AM Elżbieta GRODZKA-ŁOPUSZYŃSKA,
Ostrawa i Katowice – akademicka współpraca
na płaszczyźnie muzycznej.

15.05 Dr hab. prof. nadzw. Zdzisław GĘBOŁYŚ,
Ostrawa jako ośrodek wydawniczy polskiej książki (komunikat).

15.20 Dr Jacek SIEBEL,

Ludność Katowic od połowy XVIII wieku do lat 60. XIX wieku –
przemiany struktury zawodowej i społecznej.

15.45 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.