Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

17 czerwca, 2022

Katowicki Diament Edukacyjny

Rok szkolny dobiega końca, to dobry czas na podsumowania. Od tego roku miasto Katowice doceni uczniów w ramach nowego systemu premiowania. „Katowicki Diament Edukacyjny” trafi do najlepszych z najlepszych. Nowy program zastąpi Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”, który działał w Katowicach przez ostatnie 11 lat.

– Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki. To zobowiązuje. Zależy nam na tym, aby zadbać o właściwe postawy wśród młodych katowiczan. Stąd ważne, aby program nagradzania najlepszych odpowiadał bieżącym potrzebom – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dziś wiemy, że średnia ocen jest ważna, jednak musimy zwracać uwagę także na zdolności, talenty i inne osiągnięcia młodych ludzi. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół wiedzieli, że doceniamy ich sukcesy i wspieramy ich rozwój, stąd zmiany w miejskim systemie premiowania – dodaje prezydent.

Dotychczas funkcjonujący Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” opierał się na osiągnięciach stricte edukacyjnych – takich jak średnia ocen i uzyskanie tytułu laureata, bądź finalisty konkursu przedmiotowego. Mając na uwadze fakt, że osiągnięcia i sukcesy nie sprowadzają się jedynie do tradycyjnych umiejętności szkolnych, postanowiliśmy spojrzeć na potencjał uzdolnionych uczniów w wymiarze wielopłaszczyznowym i bardziej zindywidualizowanym, tak aby w sposób efektywny wspierać rozwój najbardziej twórczych, kreatywnych, będących inspiracją dla innych i wykraczających swoją działalnością poza szkolne mury młodych mieszkańców Katowic. To przekonanie leżało u podstaw decyzji o stworzeniu nowego, spójnego programu pozwalającego na wszechstronne premiowanie różnorodnych osiągnięć katowiczan.

– Nagroda to z jednej strony wyraz uznania dla osiągnięć, a z drugiej mobilizacja do dalszego rozwoju – mówi Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu w Urzędzie Miasta Katowice – Nad nową formułą pracowało szerokie grono osób związanych z edukacją: dyrektorzy różnych typów szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówek pracy pozaszkolnej, katowiccy radni oraz pracownicy wydziału edukacji i sportu – dodaje.

Nagrodę będą mogli otrzymać uczniowie zamieszkali w Katowicach, którzy pobierają naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice za osiągnięcia w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek. Nagrodę będzie można otrzymać w następujących kategoriach: nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, zawodowstwo i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukacja regionalna, kultura i sztuka, sport. Będą one wręczane w trzech grupach wiekowych – odpowiednio dla uczniów klas: IV – VI szkół podstawowych, VII – VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić: pełnoletni uczeń, rodzic niepełnoletniego ucznia, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców, dyrektor szkoły/ dyrektor zespołu, dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego. Wnioski należy składać w macierzystej szkole do 15 lipca 2022 r.

Jednocześnie podwyższona została wysokość nagrody i tak, w zależności od jej stopnia (I, II i III) kwota świadczenia będzie wynosiła odpowiednio – 5 000 zł, 4 000 zł i 3 000 zł.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *