Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Klimatyczna neutralność Metropolii


Podejmowanie wspólnych działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2050 roku poprzez m.in. zapewnienie wsparcia eksperckiego i pomocy w pozyskaniu finansowania planowanych projektów – to główne założenia współpracy nawiązanej z europejską organizacją EIT Climate-KIC, wspieraną przez unijny Europejski Instytut Innowacji i Technologii. GZM oraz EIT Climate-KIC podpisały list intencyjny o współpracy.

Neutralność klimatyczna oraz związana z nią transformacja energetyczna, to najważniejsze wyzwania przed którymi stoją wszystkie państwa Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych przez państwa wspólnoty m.in. w sektorze energetyki, transporcie czy przemyśle w perspektywie czasowej do 2050 roku. Jeśli całkowita redukcja nie będzie możliwa, istotne będzie zaplanowanie wsparcia i rozwoju działań związanych ze zwiększeniem pochłanialności dwutlenku węgla w regionie np. poprzez nowe nasadzenia drzew. Działania te mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, spowodowanym globalnym ociepleniem i jego konsekwencjami takimi jak gwałtowny przebieg zjawisk atmosferycznych.
Szeroko rozumiana ochrona środowiska, związana m.in. z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza, zapobieganiu suszy poprzez małą retencję i wzmocnieniem metropolitalnej sieci zielonych przestrzeni publicznych, w tym ogrodów botanicznych i parków, to jedne z kluczowych działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które zostały zawarte w zaktualizowanym „Programie działań strategicznych do roku 2022, z perspektywą do roku 2030”.

– Współpraca Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z EIT Climate-KIC i jego społecznością międzynarodową, pomoże połączyć siły lokalne poprzez m.in. wykorzystanie dostępnych instrumentów finansowych, fachowej wiedzy i narzędzi w celu zwiększenia innowacji klimatycznych w naszym regionie – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

– Czerpiąc z wiedzy i doświadczeń ekspertów z EIT Climate-KIC będziemy mogli lepiej przygotować się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz do transformacji energetycznej, która jest z tym bezpośrednio związana. Dla naszego postindustrialnego obszaru jest to również bardzo ważne z punktu widzenia gospodarczego. Zmiany się nieuniknione, ponieważ zasoby naturalne paliw kopalnych są ograniczone. Dlatego musimy myśleć o przyszłości w jakiej będą żyły kolejne pokolenia. To, co jest najważniejsze w tej chwili, to rozważne i ostrożne prowadzenie tych zmian, by móc budować wizję bezpiecznego, nowoczesnego, dobrze zorganizowanego i przyjaznego obszaru
dodaje.

EIT Climate-KIC to dynamiczna ogólnoeuropejska organizacja, która działa w 24 krajach z biurami w całej Europie, w tym w Polsce (aktywne działania w Krakowie, Rybniku), Brukseli, Londynie, Paryżu czy Berlinie, jak również rozwija swoją sieć partnerstw w Chinach, USA, Australii i Izraelu. Jest to swoista społeczność innowacji wiedzy założona i finansowana przez należący do Unii Europejskiej Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

– Naszą misją jest łączenie najbardziej ambitnych interesariuszy klimatycznych w Europie w obrębie całych państw, ale także miast i regionów. Region śląski jest doskonałym przykładem tego, jak istotne jest otwarte i innowacyjne podejście do walki ze zmianami klimatycznymi – mówi Magdalena Dul-Komosińska, Dyrektor Regionu CEE w EIT Climate-KIC.– Wierzymy, że rozpoczęcie współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią może okazać się milowym krokiem na naszej drodze do neutralności klimatycznej regionu śląskiego. Pracując nad przyspieszeniem przejścia na gospodarkę bezemisyjną, w EIT Climate-KIC identyfikujemy i wspieramy innowacje, które pomagają społeczeństwu łagodzić zmiany klimatyczne i dostosowywać się do nich. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do skuteczniejszej walki z wyzwaniami, przed którymi stoi Śląsk i Zagłębie w tych obszarach –> podkreśla.

Współpraca Metropolii z EIT Climate-KIC pozwoli na włączenie do międzynarodowej sieci partnerów, których zadaniem jest rozwijanie, promowanie i wspieranie działań związanych z ochroną klimatu. Pozwoli również lepiej identyfikować zadania, a także pozyskiwać wsparcie eksperckie, doradcze i finansowe, by móc dążyć do rozwiązania tych problemów. Nawiązana współpraca to również możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, udostępnianie programów edukacyjnych i wyników badań.      
Więcej informacji o Climate-KIC: https://www.climate-kic.org/
źródło: GZM

Możliwość komentowania jest wyłączona.