Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

07 października, 2020

Kolejne inwestycje w Parku Śląskim


Park Śląski rozwija się bardzo dynamicznie. Cały czas realizowane są nowe inwestycje. To jednak nie koniec, w planach są już kolejne.

W ostatnim czasie, zarząd Parku Śląskiego podpisał trzy umowy. Pierwsza dotyczy kompleksowego remontu i renowacji z konserwacją dwóch Małych Kręgów Tanecznych oraz Dużego Kręgu Tanecznego. Głównym celem tej inwestycji jest przede wszystkim przywrócenie walorów funkcjonalno-użytkowych tych miejsc oraz dostosowanie tych walorów do obecnych wymogów. Projekty przewidują m.in. wymianę nawierzchni, nowe oświetlenia, wykonanie kompleksowej pielęgnacji zieleni, jak również przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawcą tego zadania będzie MILIMEX S.A., a termin realizacji wyznaczony jest na 31.12.2021 roku.
Kolejna z planowanych inwestycji związana jest z otoczeniem hali wystaw „Kapelusz” i zostanie ona podzielona na dwa etapy. Etap I to wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast roboty budowlane, dostawa materiału roślinnego i nasadzenia roślinne, przewidziane są w etapie II. Zakres prac, jakie zostaną zrealizowane w tym zadaniu, to m.in.: remont istniejącego placu i alejek, rozbiórka zarośniętych alejek i wykonanie nowych, a także wykonanie instalacji wodnej, kanalizacji deszczowej, iluminacji czy oświetlenia parkowego. Termin realizacji zadania wyznaczony jest do 14 maja 2021 roku, a jego wykonawcą będzie Marcin Gajda Architektura Krajobrazu.
Trzecia z inwestycji to dostawa i montaż mebli parkowych na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Jej wykonawcą będzie DOL-EK Kazimierz Doleciński, a termin realizacji to 12 miesięcy od daty podpisania umowy – etap I oraz 36 miesięcy od daty podpisania umowy – etap II. W I etapie zostanie dostarczonych około 155 różnego typu ławek, 26 leżanek, stół piknikowy z ławkami, stół szachowy z krzesłami oraz 100 koszy na śmieci. Drugi etap również obejmuje 100 koszy, stół piknikowy z ławkami i stół szachowy z krzesłami, dodatkowo około 180 różnego typu ławek i 36 leżanek.
Łączna kwota tych trzech inwestycji to ponad 14 mln złotych.

autor: Martyna Majewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *