Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

01 kwietnia, 2020

Kolejne odkrycia bytomskich archeologów


Potwierdzenie obecności dawnego cmentarza przypisywanego zakonowi Bożogrobców z Miechowa, a także fragmenty ceramiki naczyniowej ze średniowiecza czy nowożytnych monet. To tylko niektóre odkrycia, jakich dokonali archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, którzy prowadzili prace przy kościele pod wezwaniem św. Ducha w Bytomiu przy ul. Krakowskiej.

Prace archeologiczne prowadzone były od 2 do 18 marca w dwóch sondażowych wykopach o powierzchni 4,5 m2 każdy. Pomimo niewielkiej powierzchni badań, archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu uzyskali dzięki nim wiele cennych informacji o tym miejscu. Przede wszystkim nasi archeolodzy potwierdzili obecność dawnego cmentarza przypisywanego zakonowi Bożogrobców z Miechowa, odkryli fragmenty ceramiki naczyniowej średniowiecznej i późniejszej, bryły stopionego ołowiu, jak również gwoździe żelazne, zawieszkę z brązu i dwie nowożytne monety. Ponadto archeolodzy potwierdzili w wyrobach metalowych kontakty handlowe nawet w takim miejscu jak obszar dawnego szpitala, w którym znajdowała się najuboższa lub schorowana część społeczności.

Bytomscy badacze odkryli także kilka obiektów i jamy grobowe. Jeden z nich był pusty, o niesprecyzowanym przeznaczeniu, zaś w pozostałych obiektach były jamy grobowe, z czego w jednym z nich znajdowały się dwa groby zlokalizowane na różnych poziomach.

Dzięki odkrytym materiałom zabytkowym wykazano, że teren ten był w przeszłości użytkowany gospodarczo, co wiązało się z istnieniem szpitala, przytułku oraz przedmieścia zlokalizowanego poza murami miejskimi Bytomia – mówi Jarosław Święcicki, który kierował badaniami archeologicznymi przy kościele pw. św. Ducha. Czekamy również na opinię antropologa z ośrodka wrocławskiego. Będzie on badał kości odkryte w grobach podczas wykopalisk m.in.: pod kątem przyczyn zgonu tych osób – dodaje Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Zebrane przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego dane z prac wykopaliskowych są obecnie opracowywane i przetwarzane, aby w przyszłości można było zaprezentować wyniki badań mieszkańcom Bytomia oraz poznać jeszcze dokładniej historię tego miejsca, jakim jest obecnie kościół p.w. św. Ducha przy ul. Krakowskiej i teren gdzie znajdowała się kaplica Bożogrobców ze szpitalem służącym mieszkańcom miasta.

Warto podkreślić, że okazją do przeprowadzenia badań archeologicznych jest remont kościoła związany m.in. z wykonaniem izolacji fundamentów zewnętrznych obiektu sakralnego. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”. Realizuje ją parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

źródło: UM Bytom

Możliwość komentowania jest wyłączona.