Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Kolejny okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Do 14 lutego został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, a także rodzice starszych dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność, gdy zamknięto z powodu COVID-19 placówkę, do której uczęszczają.
Świadczenie będzie przysługiwało także w sytuacji gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania lub też gdy takiej opieki nie może zapewnić niania czy dzienny opiekun z powodu COVID-19.
Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia lub ograniczenia działalności placówki z powodu COVID-19.

Kto nie skorzysta z dodatkowego zasiłku
Nadal obowiązują te same zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego co wcześniej. Tak więc ze świadczenia nie może skorzystać matka czy ojciec dziecka, jeśli drugi z rodziców może zapewnić mu opiekę, bo korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy wychowawczego, albo jest osobą bezrobotną. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku, a rodzic z niej nie skorzysta – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Potrzebne oświadczenie
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
Więcej informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl

Źródło: ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *