Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

02 kwietnia, 2020

Kolejny „zastrzyk” gotówki do miejskiej kasy

Władze Rudy Śląskiej pozyskały pieniądze na realizację kolejnych projektów. Dzięki zdobytym dofinansowaniom niektóre z inwestycji zostaną zrealizowane prawie w 100 procentach ze środków zewnętrznych. Uzyskane w ostatnim czasie dotacje to 3 mln złotych z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 oraz ponad 333 tys. zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na modernizację oświetlenia ulicznego, termomodernizacje, budowę instalacji OZE oraz modernizację i renowację Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Prace mają zostać ukończone przed końcem tego roku.

Najwyższe dofinansowanie z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 uzyskał IV etap modernizacji oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych. Ruda Śląska otrzyma na ten cel ponad 1,6 mln zł. Wcześniej miastu udało się pozyskać ponad 12 mln z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /EFRR/. Dodajmy, że całkowity koszt inwestycji to blisko 16 mln zł, a jej realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021. – Do końca tego roku zmodernizowane zostanie oświetlenie w 63 lokalizacjach, natomiast łącznie zmodernizowanych energetycznie zostanie 2218 punktów świetlnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Modernizacja oświetlenia zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery, obniży zapotrzebowanie na energię i koszty utrzymania, poprawi też estetykę i bezpieczeństwo mieszkańców – dodaje.

Na dotację „załapała się” też termomodernizacja budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 800 tys. zł, z czego 85% miasto otrzyma z EFRR. Pozostałe 15% kosztów inwestycji to tzw. wkład własny, do którego w ostatnich dniach władze Rudy Śląskiej pozyskały dotację z programu ograniczania niskiej emisji. Dzięki temu budżet przedsięwzięcia zasili 233 tys. zł. – W ramach inwestycji budynek zostanie ocieplony, wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa, orynnowanie, a także oświetlenie zewnętrzne. Wyremontowane zostaną też schody wejściowe, wykonany będzie podjazd dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowana zieleń wokół budynku – wymienia wiceprezydent Michał Pierończyk.

Kolejne 750 tys. zł pozyskane z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 będzie przeznaczone na pięć przedsięwzięć z zakresu modernizacji energetycznej. Za te pieniądze będą prowadzone inwestycje termomodernizacyjne przy ul. Jankowskiego 6 i 8, Różyckiego 21 oraz Hallera 10. Co ważne, na sfinansowanie prac Ruda Śląska otrzyma też ok. 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Pieniądze z programu ograniczania niskiej emisji zostaną też przeznaczone na budowę instalacji OZE w budynku przy ul. Kaczmarka 38 oraz ul. Raciborskiej 10. Będzie to 61 tys. zł. Dodajmy, że ostateczny koszt tych inwestycji szacowany jest na ok. 412 tys. zł. Obecnie trwają procedury wyłaniające wykonawców robót budowlanych.

Powyższe przedsięwzięcia to nie jedyne inwestycje z zakresu efektywności energetycznej, jakie realizuje Ruda Śląska, bo warto podkreślić, że na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych miasto otrzyma łączne dofinansowanie w kwocie ponad 5,6 mln zł. Poza środkami z EFRR oraz GZM wsparcie finansowe pozyskano także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Również przebudowa i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Niedurnego pomiędzy ulicami Markowej a Hallera zostanie dofinansowana z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Chodzi tu o kwotę 300 tys. zł. – Wartość całej inwestycji to blisko 2 mln zł. Za te pieniądze wykonane zostaną nowe nawierzchnie chodników i zjazdów, a przede wszystkim terenu przed Miejskim Centrum Kultury. Miejsce nieformalnego parkingu zajmie mały plac z ławkami i oświetleniem ledowym. Wzdłuż ul. Niedurnego powstanie szeroka na 2 m ścieżka rowerowa o nawierzchni mineralno-żywicznej – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk.

Poza pieniędzmi z programu ograniczenia niskiej emisji Ruda Śląska otrzyma też środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie to 333 tys. zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na trwającą już modernizację i renowację Muzeum Miejskiego im Maksymiliana Chroboka, która ma się zakończyć do końca roku. – Do realizacji tej inwestycji pozyskaliśmy również prawie 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dla montażu finansowego całego przedsięwzięcia to bardzo istotny „zastrzyk” gotówki, bo całość inwestycji będzie kosztować blisko 6,4 mln – mówi prezydent Dziedzic. – Jestem przekonana, że remont placówki podniesie jej rangę i stanie się ona ważnym miejscem nie tylko w naszym mieście, ale również na regionalnej mapie atrakcji kulturalnych – mówi prezydent Dziedzic.

Przypomnijmy, że przez prawie 25 lat muzeum dzieliło budynek z komisariatem policji. Teraz cały obiekt będzie zaadaptowany na cele muzealne, a placówka będzie miała do dyspozycji ok. 1430 m2, z czego ok. 900 m2 przestrzeni wystawienniczej. Remont zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjność budynku. Wymieniony i ocieplony będzie strop, zainstalowane zostanie nowe ogrzewanie, wentylacja, a także instalacja elektryczna, wstawione nowe okna i drzwi. Powstanie również wewnętrzna klatka schodowa oraz winda. Wyremontowana będzie elewacja budynku i jego otoczenie.

źródło: UM Ruda Śląska

Możliwość komentowania jest wyłączona.