Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Komunikat w sprawie obsługi spraw w sosnowieckim Urzędzie Stanu Cywilnego

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i związanych z tym ograniczeń w obsłudze interesantów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, wprowadziliśmy następujące zasady obsługi spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego.

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

– dla osób posiadających profil zaufany realizujemy wnioski na bieżąco przez platformę e-puap. Odpisy wysyłamy pocztą. Przyjmujemy wnioski drogą pocztową i mailową. Weryfikujemy tożsamość i uprawnienia wnioskodawcy poprzez podanie nr pesel i nr telefonu kontaktowego (w razie wątpliwości będziemy prosić o podanie innych danych weryfikacyjnych lub uzasadnienia interesu prawnego przez telefon).
Adresy e-mailowe: kier.usc@um.sosnowiec.pl, usc@um.sosnowiec.pl , mmaziarz@um.sosnowiec.pl
– w sprawach wydania odpisu w celu odrzucenia, przyjęcia spadku, ustalenia nabycia spadku prosimy o podanie sygnatury akt i adresu sądu lub adresu kancelarii notarialnej, w której prowadzona jest sprawa. Odpisy wyślemy pocztą pod wskazane adresy.
– potwierdzenie opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana) przyjmujemy e-mailem, pocztą w postaci skanu dokumentu bankowego lub pocztowego.
nr konta do opłaty skarbowej : 68 1020 2313 0000 3402 0579 4997 – opłacie skarbowej podlegają odpisy wydane do celów prywatnych, indywidualnego ubezpieczenia, rozwodowych, notarialnych, sądowych, spadkowych w wys. 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny
telefony kontaktowe w sprawie wydania odpisu : (32) 296 0 592, (32) 296 0 614

Rejestracja urodzenia dziecka

– dla osób posiadających profil zaufany przyjmujemy zgłoszenia urodzenia dziecka na bieżąco przez platformę e-puap. Odpis aktu urodzenia wysyłamy pocztą
usługę rejestracji urodzenia można wybrać na stronie www.obywatel.gov.pl
– osoby nie posiadające profilu zaufanego powinny umówić się telefonicznie na sporządzenie aktu urodzenia ( w tym : nadanie nr pesel i zameldowanie dziecka)
w pozostałych sprawach ( m.in.przyjęcie oświadczeń) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 296 0 589

Rejestracja zgonu

– odbywa się na bieżąco, przy zachowaniu obowiązujących środków ostrożności. Zgłoszenia zgonu osobiście może dokonywać jedna osoba dzwoniąc pod nr telefonu (32) 296 05 90 podany na drzwiach głównego wejścia do Urzędu, al. Zwycięstwa 20.


Rejestracja małżeństw

– w sprawach rezygnacji ze ślubu, przeniesienia terminu ślubu, przyjęcia zapewnień od nupturientów, wydania zaświadczenia do ślubu konkordatowego, wydania innych zaświadczeń dotyczących stanu cywilnego prosimy o kontakt pod nr tel. (32) 296 0 573.
Obecnie nie są ustalane terminy ślubów.

źródło: UM Sosnowiec

Możliwość komentowania jest wyłączona.