Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

19 października, 2020

Konsekwencja złych nawyków żywieniowych a kłopoty zdrowotne

„Chciałabym teraz przedstawić jak wyjątkowo przykrym aspektem jest analogia następstw przesadnej masy ciała w stosunku do narastającej liczebności uczniów zmagających się z nadwagą czy otyłością.” – zaznacza mgr Dominika Bem.

W tym momencie pragnę zakomunikować, iż w następnym artykule zaprezentowane zostaną działania i środki zorientowane na profilaktykę, bowiem istotą jest zapobiegać, aniżeli leczyć. Zasadniczo nadwaga i otyłość stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Jednostki cierpiące na wyżej wymienione problemy, spowodowane konsekwencją złych nawyków żywieniowych, mogą otrzeć się o rozmaite kłopoty zdrowotne. Spotęgowanie nagminności tęgości u osób, wyeksponowało perspektywę zdrowotną korpulentności.
W naukach medycznych aktualnie obowiązuje termin zespołu metabolicznego, innymi słowy zbiorowości cech determinujących nasilone niebezpieczeństwo względem układu krwionośnego. Fundamentalnemu impulsowi tego zagrożenia przypisuje się określenie otyłości centralnej, którą objaśnia się jako bezwarunkowy wymóg uznania zespołu metabolicznego, następnie znaczenie ma hipertensja, czyli nadmierny poziom ciśnienia krwi; kolejno nieprawidłowości gospodarki lipidowej oraz węglowodanowej. Definicja zespołu metabolicznego wprowadzona została w 2007 roku przez Międzynarodową Federację Cukrzycy, aczkolwiek przedział wiekowy od sześciu do dziecięciu lat wyklucza rozpoznanie tego zjawiska gdyż rozpatrujemy go nie wcześniej niż przed dziesiątym rokiem życia. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z ponadnormatywną masą ciała wymagają stałej diagnostyki oraz nadzoru lekarskiego. Podstawą działania jest wywiad rodzinny i stwierdzenie obciążenia wykształcania się zespołu metabolicznego. Jak wynika z przeglądu literatury dzieci w dalszej perspektywie lat w wyniku konsekwencji nadmiaru wagi w latach dziecięcych będą jeszcze bardziej niż obecnie podatne na grupę chorób metabolicznych, tj. cukrzyca charakteryzująca się podwyższonym poziomem glukozy we krwi; zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu (incydent mózgowo-naczyniowy)1.
Nadwaga czy otyłość stanowią dobre warunki wyłaniających się nieprawidłowości fizjologicznych wśród których wyróżnia się także na przykład dolegliwości kości oraz stawów, ze względu na progresywny rozwój kręgosłupa i długich kości kończyn. Reasumując po drugie postępująca skłonność chorób układu krwionośnego. Po trzecie, osoby otyłe często borykają się z podwyższonym poziomem cholesterolu. Częstokroć mają kłopoty z zaburzeniami przemiany materii, nietolerancją glukozy, a w rezultacie z cukrzycą. Otyłość jest aktualnie drugim, po nałogu palenia papierosów powodem śmierci. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) szacuje, iż coroczną przyczyną zgonu pośród szacunkowo dwustu osiemdziesiąt tysięcy osób krajów amerykańskich jest właśnie nadwaga. Ponadnormatywny nadmiar wagi wiążę się także z nowotworem okrężnicy oraz piersi, bezpłodnością czy udarami.
Analiza naukowa Amerykańskiego Towarzystwa Nowotworowego wykazała, że pośród jednostek z nadwyżką masy pojawia się wydatnie przeważający wskaźnik przedterminowej agonii. Znacznie większy nadmiar wagi prognozuje kilkakrotnie wyższą możność śmierci młodego pokolenia aniżeli pośród osób posiadających wagę zgodną z normą. Z rozważań wynika, iż korpulentność uczniów niesie za sobą szereg konsekwencji zdrowotnych. Zbyt utłuczone dzieci w Ameryce żegnają się z tym światem w przedziale wiekowym od sześciu do dziesięciu lat z powodu ataków serca, których źródłem jest nadwaga2.
Źródło:1.A. Łuszczyńska, Nadwaga i otyłość: interwencja psychologiczna, w:Otyłość i nadwaga: konsekwencje, uwarunkowania, czynniki ryzyka. Konsekwencje zdrowotne nadwagi i otyłości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.19-21.
2. E. Schlosser (przeł. L. Niedzielski), Kraina fast foodów: ciemna strona amerykańskich szybkich dań, w: Mięso i ziemniaki. Globalne spełnienie. Imperium tłuszczu, Muza, Warszawa 2005, s. 429-430.
autor: FCD Dominika Bem – Gabinet Dietetyczny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *