Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Konsultujemy strategię – to ważne!

Rok 2021 jest dla Wodzisławia Śląskiego strategicznie ważny. Ruszyły bowiem prace nad nową Strategią rozwoju miasta. Strategia ta ma obowiązywać przez najbliższą dekadę. Miastu zależy, by każdy miał w nią swój wkład.
Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta, wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach. Nakreśla także kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Waga i ogromna rola strategii ujawnia się w jej centralnej pozycji względem innych koncepcji rozwoju lokalnego oraz w integrowaniu podmiotów lokalnych biorących udział w formułowaniu i wdrażaniu dokumentu. Ma być ona także fundamentem procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu będziemy mogli prowadzić efektywne działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszej wspólnoty.
Skonkretyzowanie wizji przyszłości i uporządkowanie własnych działań podporządkowanych rozwojowi miasta jest bardzo ważnym procesem z punktu widzenia przyszłych pokoleń. To właśnie my teraz urządzamy ich byt w naszym mieście. Sformułowanie strategii rozwoju poprzedzone zostanie wnikliwą analizą stanu gospodarki, posiadanych zasobów, ogólnych tendencji rozwojowych. Taka diagnoza daje możliwość lepszego wykorzystania posiadanego potencjału naszego miasta i jego mieszkańców.
Bardzo wiele w nową Strategię rozwoju miasta mogą wnieść przede wszystkim mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego W końcu to nasze miasto, w którym żyjemy, pracujemy, zakładamy swoje rodziny. To właśnie powody, dla których strategia powinna być ważna dla każdego z nas. Dlatego też miasto prosi o poświęcenie kilku chwil, wypełnienie elektronicznego kwestionariusza ankiety i dołożenie swojego pomysłu na miasto, nasze miejsce na świecie.
KWESTIONARIUSZ JEST DOSTĘPNY TUTAJ: https://www.interankiety.pl/f/8zvXYO34.
Źródło: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Możliwość komentowania jest wyłączona.