Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Koronawirsus sprawił, że Kwalifikacje wojskowe zostały zakończone


Zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem została podjęta decyzja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju od dnia 16 marca br.

W związku z powyższym kwalifikacja wojskowa w 2020 r. na terenie wszystkich miast w Polsce zostaje zawieszona od dnia 16 marca br. Wszystkie wystosowane przez Prezydentów Miast, Burmistrzów, Sołtysów imienne wezwania, w których zobowiązano do osobistego stawiennictwa w dniach od 16 do 26 marca br. oraz w dniach od 21 do 23 kwietnia br. – tracą ważność .

Obecnie Powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Red. M. Wieczorek
Źródło Wojsko Polskie

Możliwość komentowania jest wyłączona.