Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

26 marca, 2020

KORONAWIRUS – jak się zachować

Należy zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które mają istotny wpływ na ograniczanie ryzyka zakażenia wirusem:

1. Często myć ręce
Należy pamiętać, aby często myć ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
Mycie rąk zabija znajdującego się na nich wirusa.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu oraz kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza na śmieci i umyć ręce, używając wody i mydła lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Zakrycie ust oraz nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

3. Zachowywać bezpieczną odległość 
Należy zachowywać co najmniej 1-1,5 metra odległości od osoby, która  kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Kiedy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką   jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko takiej osoby, może dojść do zarażenia.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, na których może znajdować się wirus. Należy więc unikać dotykania oczu, nosa i ust zanieczyszczonymi rękami, ponieważ może to poskutkować przeniesieniem wirusa z powierzchni na siebie.

Jeżeli wróciłeś w ostatnim czasie z terenów zagrożonych lub spotkałeś się z osobą, która wróciła i zacząłeś czuć się
źle – nie wychodź z domu! Zadzwoń do powiatowego sanepidu na całodobową infolinię, dostępną na stronach internetowych. Tam uzyskasz potrzebne wskazówki.
Źródło: ŚUW

Możliwość komentowania jest wyłączona.