Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

12 marca, 2020

Koronawirus – wytyczne światowych organizacji

UNICEF, WHO i Czerwony Krzyż opublikowały dziś nowe wytyczne dotyczące ochrony dzieci i szkół przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wytyczne zawierają praktyczne wskazówki dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Obejmują także zalecenia dla władz krajowych i lokalnych, w jaki sposób dostosować i wdrożyć plany awaryjne dla placówek edukacyjnych.

W przypadku zamknięcia szkoły, wytyczne zawierają zalecenia mające na celu złagodzenie ewentualnego negatywnego wpływu na naukę i samopoczucie dzieci. Oznacza to, że należy wdrożyć plan zapewniający ciągłość edukacji. Można m.in. rozważyć możliwość nauki zdalnej przez platformy internetowe czy emisję treści edukacyjnych w radiu. Plany te powinny również obejmować niezbędne kroki w celu bezpiecznego ponownego otwarcia szkoły. UNICEF zaleca, aby czas spędzony w domu z powodu zamknięcia szkoły nie był czasem porzucenia nauki i przymusowych wakacji, a został wykorzystany na realizację programu szkolnego i nadrabiania ewentualnych zaległości w nauce. Tam, gdzie szkoła pozostaje otwarta, należy zapewnić dostęp do informacji oraz ochronę dla dzieci i ich rodzin.

Organizacje zalecają, aby:

Zapewnić dzieciom informację o tym, jak chronić się przed wirusem;
Promować dobre praktyki higieniczne i zapewnić materiały higieniczne;
Sprzątać i dezynfekować budynki szkolne, zwłaszcza toalety oraz sanitariaty;
Usprawnić wentylację i prawidłowy przepływ powietrza w szkołach.

Wytyczne trzech organizacji są właściwe nie tylko dla krajów, w których zostały potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Uczniowie, którzy dowiedzą się o metodach prewencji i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa, są bardziej świadomi i mogą przekazać informacje swojej rodzinie, przyjaciołom oraz społeczności lokalnej.
Przykładowo, zalecenia dotyczące ochrony uczniów i szkół wdrożone w Gwinei, Liberii i Sierra Leone podczas epidemii eboli w latach 2014-2016 pomogły w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. UNICEF zachęca szkoły, aby – niezależnie od tego, czy są otwarte czy zamknięte – zapewniły uczniom pełne wsparcie.
Szkoły powinny dostarczyć informacji o dobrych praktykach higienicznych, ułatwić wsparcie psychologiczne, zwalczać dyskryminację i zachęcać uczniów do życzliwości oraz unikania stereotypów w rozmowach o wirusie. Wytyczne zawierają także wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci i uczniów. Należy: Monitorować stan zdrowia dzieci i nie posyłać ich do szkół, jeśli są chore; Zachęcać dzieci do zadawania pytań i wyrażania swoich obaw; Kichać i kaszleć zasłaniając usta chusteczką lub łokciem, aby uniknąć dotykania twarzy, oczu, ust i nosa.
Weronika Herzog

Możliwość komentowania jest wyłączona.