Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

02 listopada, 2020

Korpus pomocy seniorom

Ponad 12,5 mln zł trafi do gmin województwa śląskiego, które włączą się w rządowy program „Wspieraj Seniora”.  Jego celem jest organizacyjne i finansowe wsparcie samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w perspektywie kilku najbliższych tygodni ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu. W szczególności, Gminy przystępujące do realizacji Programu będą mogły udzielać wsparcia osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które zdecydowały się na pozostanie w domu, w zakresie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.
Do decyzji jednostek samorządu terytorialnego pozostaje czy zadanie to będą realizować w ramach własnych możliwości kadrowych (np. poprzez zatrudnienie osób do realizacji zadania lub przyznanie dodatków zadaniowych), czy też poprzez zlecenie zadania organizacjom pozarządowym. Zgodnie z programem gminy mogą też zakupić usługi od podmiotów sektora prywatnego lub otoczyć opieka seniorów przy współpracy z wolontariuszami,  harcerzami, żołnierzami WOT czy członkami ochotniczej straży pożarnej.
– Przesłaliśmy już informacje na temat Programu „Wspieraj Seniora” do samorządów i liczymy na odzew z ich strony. Pandemia koronawirusa to egzamin z naszej solidarności. Od jego wyniku może zależeć przebieg pandemii, a tym samym zdrowie i życie Polaków. Dlatego tak cenne są wszelkie inicjatywy podejmowane z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Zachęcam wszystkich Państwa do włączenia się w wolontariat i pomoc osobom starszym w ramach akcji „Wspieraj Seniora”. Okażmy wsparcie i solidarność międzypokoleniową! – apeluje wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
Szacujemy, że w naszym województwie pomocy wymagać może być pół miliona mieszkańców powyżej 70 roku życia.
Informacje na temat Programu dostępne są także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow.
Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Możliwość komentowania jest wyłączona.