Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

09 listopada, 2020

Krwi nigdy dość! Teraz dotyczy to także osocza

Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Teraz ten cenny płyn to najskuteczniejsza pomoc dla ciężko chorych na Covid-19.

Osocze od ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Osocze może zostać pobrane od osób, które:
• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)
• przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej: 28 dni od zakończenia objawów; 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
• są w wieku 18-65 lat;
• w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Osocza nie mogą oddać kobiety, które kiedykolwiek były w ciąży oraz osoby, których choroby wykluczają z oddawania krwi.
Rekomendowany jest wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.
Osocze jest składnikiem krwi i stanowi około 55% jej zawartości. Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się (w specjalnym urządzeniu – separatorze) na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób w wyjątkowych sytuacjach pobiera się 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza. Tą drugą metodę w przypadku ozdrowieńców stosuje się bardzo rzadko. Pobrane osocze może być już bez obecności dawcy poddawane dodatkowym procedurom czy też podziałom na mniejsze jednostki lecznicze (po 200 ml). Po każdej donacji badane są przeciwciała, jeżeli ich ilość jest odpowiednia, dawca umawiany jest na kolejne oddania. Zauważono, że miano (liczba) przeciwciał jest tym wyższe, im gorzej dana osoba przechodziła chorobę.Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.
Na stronie Poradnika Zdrowie czytamy: Jak wykazały badania, prowadzone pod kierunkiem dr. Erica Salazara z Houston Methodist Hospital (Teksas, USA) podanie osocza ozdrowieńców, bogatego w przeciwciała, skierowane przeciwko domenie wiążącej receptor (RBD) białka szczytowego wirusa SARS-CoV-2, znacznie obniżyło śmiertelność chorych w ciągu 28 dni w porównaniu z grupą, która nie otrzymała osocza.
Jednak nie tylko z osoczem jest problem. Z powodu ograniczeń jest mniej akcji oddawania krwi, a do centrum krwiodawstwa zgłasza się mniej osób. Zapasy krwi są na ukończeniu. W katowicach jest problem przede wszystkim z grupą A Rh+ i A Rh-. Dlatego szpitale wciąż apelują! Ozdrowieńcy są proszeni o oddawanie krwi, a osoby, które nie przechorowały koronawirusa, zawsze mogą oddać krew. Aby to zrobić, należy zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa m.in. w Katowicach. Przed przyjazdem należy umówić się przez telefon.
Weronika Herzog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *