Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

30 stycznia, 2020

Lokalny rynek pracy

Województwo Śląskie znajduje się na 14 miejscu w Polsce pod względem zajmowanego obszaru, a na 2 pod względem liczby ludności. Region posiada największą w kraju gęstość zaludnienia – 368 osób/km2. Znajduje się tutaj aż 71 miast, w których mieszka 3,5 mln osób. Oraz ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, która pozwala bez problemu dotrzeć do szkoły, na uczelnie oraz do wymarzonej pracy.
Województwo śląskie wyróżnia się pod względem jednego z najniższych wskaźników bezrobocia. Według szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w październiku 2019 r. stopa bezrobocia w Katowicach wyniosła 1,5 proc. natomiast już w Bytomiu 8,8 proc., w Tarnowskich Górach 4,4 proc.
Śląsk to najbardziej uprzemysłowione województwo w Polsce i jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie. Zlokalizowanych jest tutaj 475 tyś. firm. Nadal w gospodarce województwa dużą rolę odgrywają branże: węglowa oraz sektor stalowy. Znacząca jest pozycja przemysłów energetycznego, motoryzacyjnego oraz włókienniczego
i chemicznego. Oprócz wysokiej pozycji w sektorze przemysłowym, województwo posiada dobrze rozwinięte zaplecze turystyczne. Na południu, na terenie Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego znajdują się liczne ośrodki sportów zimowych, a także bazy turystyczne, sanatoria, pensjonaty. Oferują one miejsca pracy w hotelarstwie i gastronomii. Województwo śląskie jest również ważnym ośrodkiem edukacyjnym, w którym funkcjonuje 45 wyższych uczelni.

Pracodawcy najczęściej poszukują kandydatów na stanowiska związane z transportem (kierowca samochodów ciężarowych w transporcie międzynarodowym) oraz handlem (specjalista ds. sprzedaży, export manager). Od kandydatów wymaga się kwalifikacji związanych z zawodem oraz znajomości języka polskiego lub innych języków obcych.
Zapotrzebowanie na nowych pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy tego roku obserwuje się przede wszystkim w branży przetwórstwa przemysłowego (37,3%), budownictwa (35,8%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (47,5%). Nie tylko wykazały one największy odsetek pracodawców deklarujących zamiar powiększenia kadry pracowniczej, lecz także dominują w ogólnej strukturze pracodawców planujących zatrudnienie nowych osób (odpowiednio 14,1%, 13% i 10,3%).

Deficytów wykwalifikowanych pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy można spodziewać się w sekcji przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, transportu i gospodarki magazynowej, informacji i komunikacji, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej czy handlu hurtowym i detalicznym; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Niedobór we wskazanych branżach wynikać może z niskiego prestiżu kształcenia zawodowego – odsetek absolwentów posiadających konkretny zawód nie wystarcza do pokrycia zapotrzebowania na pracowników w województwie śląskim. Należy zastanowić się, czy nie zaniedbaliśmy dostatecznie o odpowiedni zasób możliwości i dostęp do wiedzy oraz poznania umiejętności warsztatu pracowników fizycznych. System edukacji powinien postawić na branże zawodową, gdyż często są to zawody wymierające, lecz niosące ze sobą pasje i satysfakcje, mimo wymiernych zysków finansowych.
Maria Wandzik

Możliwość komentowania jest wyłączona.