Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Marcin Krupa kontra Narodowcy – 0:1

Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, że zorganizowany w maju przez Młodzież Wszechpolską Marsz Powstańców Śląskich został rozwiązany bezzasadnie i nielegalnie. Stroną w konflikcie jest nie kto inny a sam prezydent Katowic – Marcin Krupa.

 

W orzeczeniu sąd zwraca uwagę na gwarantowaną przez Konstytucję RP wolność zgromadzeń i konieczność egzekwowania tego prawa przez instytucje państwowe. Nie stwierdzono przesłanek do przerwania marszu innych niż hipotetyczne zagrożenie bezpieczeństwa, które jednak nie wystąpiło. Zwrócono również uwagę na fakt, że władze nie powinny ingerować w zgromadzenia za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji.

Według sądu zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców na które powoływał się prezydent Marcin Krupa było tylko domniemane i nie było poparte żadnym rzeczywistym zdarzeniem. Pojawiły się również sugestie, że decyzja o rozwiązaniu wynikała raczej z osobistych poglądów prezydenta.

Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej zabrali głos, zarzucając prezydentowi, że kłamał przed sądem w sprawie okoliczności rozwiązania marszu. Planują zgłoszenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa, mianowicie składania fałszywych zeznań.

Marcin Krupa wstrzymał się od komentarza na temat wyroku, zapowiedział jednak, że od decyzji będzie się odwoływał. W oficjalnym piśmie deklaruje:

Nie komentuję wyroku sądu. Na pewno będziemy się odwoływać. Podkreślam –  bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców są dla nas priorytetowe – dlatego zgromadzenie publiczne Młodzieży Wszechpolskiej zostało rozwiązane. W Katowicach nie chcemy oglądać na ulicach zamaskowanych ludzi trzymających  transparenty „white boys” z symbolami faszystowskimi. Katowice od zawsze były miastem dialogu, ale nie ma mojej zgody na manifestowanie ideologii godzących w prawa i wolności innych ludzi.

 

W opinii sądu jeżeli symbole przedstawione na transparentach przez manifestujących rzeczywiście łamały prawo, należało marsz rozwiązać już na samym początku, nie zaś przerywać go dopiero w obliczu kontrmanifestacji.

 

źródło fot.: Wikipedia

Możliwość komentowania jest wyłączona.