Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

19 listopada, 2020

Metropolia będzie czerpać z europejskich doświadczeń


Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia przystąpiła do „Europejskiego Sojuszu na Rzecz Czystego Wodoru”. Dzięki temu można będzie wykorzystywać międzynarodowe doświadczenia w tworzeniu gospodarki opartej na tym rodzaju paliwa.

– To ważny krok w celu skutecznej realizacji naszych zadań związanych z redukcją niskiej emisji i tworzeniem nowoczesnego transportu, opartego o proekologiczne rozwiązania- komentuje Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.

– Pojazdy Zarządu Transportu Metropolitalnego pokonują rocznie ponad 100 mln km. Naszym zadaniem jest wdrażać nowe rozwiązania technologiczne, aby był to system przyjazny dla środowiska. Wodór to alternatywne zeroemisyjne paliwo przyszłości, które na coraz większą skalę jest stosowane w krajach Unii Europejskiej. Przyłączenie się do Sojuszu pozwoli nam czerpać z doświadczeń aktywnych w nim partnerów oraz mieć wpływ na procesy decyzyjne dotyczące kształtowania tego nowoczesnego systemu gospodarki jutra na poziomie europejskim- twierdzi Kazimierz Karolczak.

Metropolia GZM jest pierwszą polską instytucją publiczną, która przystąpiła do tego międzynarodowego stowarzyszenia. Działania w kierunku rozwoju transportu opartego na wodorze Metropolia zainicjowała już wcześniej. Podpisała dwa listy intencyjne z PKN Orlen oraz Tauron Polska Energia. Dzięki tym inicjatywom można będzie wspólnie realizować projekty wykorzystujące wodór.

Europejski Sojusz na Rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance) został stworzony przez Komisję Europejską w lipcu br. Ma on wspierać tworzenie gospodarki opartej o czysty wodór. To platforma szerokiej współpracy, która ma umożliwić zbudowanie w ciągu trzech dekad systemu gospodarki opartej na wodorze w Europie.

W pracach zespołu uczestniczą przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz instytucje administracji publicznej państw UE na szczeblu krajowym i regionalnym. Podmioty polskie, które uczestniczą w Sojuszu to PGNiG, PKN Orlen oraz GAZ-SYSTEM.

Sojusz na rzecz czystego wodoru to instrument Komisji Europejskiej do realizacji opublikowanej w lipcu 2020 r. Strategii wodorowej dla neutralnej klimatycznie Europy. Jest ona spójna z założeniami Zielonego Ładu. Zakłada ona rozpowszechnienie i wykorzystanie produkcji wodoru w gospodarce. Efektem do 2050 r. ma być odstąpienie od niskoemisyjnego wodoru, pozyskiwanego z paliw kopalnych na rzecz zeroemisyjnego wodoru pozyskiwanego ze źródeł odnawialnych (np. z biomasy czy z wody). Zielony wodór ma być od tego czasu ogólnodostępnym zeroemisyjnym źródłem energii w Europie.
Źródło: GZM
zdj.pixabay

Możliwość komentowania jest wyłączona.