Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

16 listopada, 2020

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, orientacja seksualna… We współczesnym świecie z wielu powodów można doświadczać nietolerancji. O tolerancji przypominamy 16 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Tolerancji.

Za kraje najbardziej tolerancyjne od lat uważane są Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Australia, USA, a w Europie Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, czy też Francja. W tym roku głośno było o rankingu u ILGA Europe mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBT. Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska zajęła niechlubne, bo ostatnie miejsce To wynik analizy krajowego prawodawstwa oraz praktyki stosowania prawa w sześciu kategoriach: równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści, uzgadnianie płci i integralność cielesna oraz prawo do azylu. Z rankingu wynika, że najbardziej tolerancyjna w UE jest Malta, a zaraz za nią plasują się Belgia, Luksemburg, Dania i Norwegia.

W 1995 roku z inicjatywy UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu, antysemityzmu i dyskryminacji mniejszości. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku.

Święto to promuje szacunek, akceptację i uznanie bogactwa kultur na świecie.` Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych, jak i szerszego kręgu społeczeństwa.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:
• znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji,
• zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji,
• wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów,naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:
• respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
• uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
• umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
• docenianie rozmaitości kultur;
• otwarcie na cudze myśli i filozofię;
• ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
• uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Według słownika języka polskiego PWN tolerancja ma dwa znaczenia. Z jednej strony jest to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych, a z drugiej to zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych. 16 listopada ma przypominać w czasach społecznych konfliktów i niepokoju, przede wszystkim o tym pierwszym znaczeniu.

Weronika Herzog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *