Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

17 października, 2019

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i braterstwa z osobami dotkniętymi ubóstwem.
Ubóstwo stanowi jeden z głównych problemów państw rozwiniętych. Mimo szybkiego rozwoju gospodarczego i technologicznego, nawet kraje postrzegane jako bogate i sprawnie funkcjonujące borykają się z biedą i wykluczeniem społecznym.
Ze wszystkich grup wiekowych to dzieci są najbardziej zagrożone ubóstwem. W 2012 roku w Polsce ubogich lub wykluczonych społecznie dzieci (0-17 lat) było ponad 2 miliony co oznacza, że problem ten dotykał prawie co trzecie dziecko w naszym kraju.
Skutki życia w ubóstwie są dla dziecka o wiele groźniejsze niż dla osoby dorosłej i w pewnym sensie nieodwracalne, gdyż mają wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania dziecka: edukację, sytuację zdrowotną, dostęp do kultury, poczucie własnej wartości, relacje społeczne. W konsekwencji życie w ubóstwie prowadzi do problemów ze znalezieniem pracy w dorosłym życiu oraz do powstawania zjawiska dziedziczenia biedy, co generuje ogromne koszty społeczne.
Organizacje zajmujące się prawami człowieka, które działają na rzecz eliminacji ubóstwa, wyróżniają kilka jego poziomów. Najbardziej drastycznym jest ubóstwo absolutne – gdy dochody osoby są tak niskie, że uniemożliwiają podtrzymanie jej funkcji życiowych i sprawności psychofizycznej. Na tym poziomie mamy do czynienia z biologicznym wyniszczeniem i zagrożeniem życia. Według światowych statystyk ubogim jest ten, kto może wydać na swoje utrzymanie mniej niż równowartość jednego dolara dziennie. Takich osób jest na świecie około 2 miliardy, czyli ponad 1/3 ludzkości. Większość stanowią mieszkańcy i mieszkanki Afryki oraz Azji Południowej. Szacuje się, że liczba ludzi żyjących w skrajnej nędzy będzie się zwiększała. Przykładowo, za 40 lat będą oni stanowić prawie połowę mieszkańców Ziemi, a za 60 lat ma być ich ponad 60%.

Możliwość komentowania jest wyłączona.