Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Mieszkańcy nie chcą u siebie drogi ekspresowej !

Mieszkańcy nie chcą u siebie drogi ekspresowej !

W sprawie drogi ekspresowej S11 łączącej Kołobrzeg z autostradą A1 (węzeł Piekary Śląskie) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała zaktualizowane materiały, w tym mapki prezentujące stan na dzień 13.03.2019roku informując,iż są to rozważane warianty przebiegu drogi. Wersja wskazana przez GDDKiA jest robocza i jak czytamy ,,…. będzie modyfikowana i uszczegółowiana w miarę uzyskiwania szczegółowych informacji dotyczących na przykład:
inwentaryzacji przyrodniczej, stanu zagospodarowania terenu, wniosków samorządów terytorialnych,
opinii właściwych zarządców dróg, postulatów mieszkańców i ich organizacji, uwarunkowań artykułowanych przez zainteresowane podmioty, instytucje i organy administracji”.
Przedstawione mapy nie są więc wersjami ostatecznymi a jedynie mogą stanowić podstawę do dyskusji i zgłaszania uwag zarówno przez mieszkańców, inwestorów jak i organizacje społeczne.

Zaprezentowano dwie trasy przebiegu drogi ekspresowej przez Strzybnicę i Pniowiec. Jedna z nich zlokalizowana jest na północ od Pniowca a druga między Strzybnicą a Pniowcem . W wariancie wskazanym na mapkach z trasą oznaczoną kolorem czerwonym , w wersji między Strzybnicą a Pniowcem, mieszkańcy czują się zagrożeni, że zbyt blisko zabudowań będzie przebiegała trasa drogi i proponują aby trasa przebiegała zgodnie z zaproponowaną pierwszą opcją, na mapkach oznaczona kolorem niebieskim tj. na północ od Pniowca.

Mieszkańcy nie chcą u siebie drogi ekspresowej! Nie chcą aby przebiegała między Strzybnicą a Pniowcem lecz aby była na północ od Pniowca.

Korzystając z tego zapisu i przysługującego prawa, Stowarzyszenie Przyjazna S11 zaplanowało na dzień 17 marca br. zbieranie podpisów i wniosków zainteresowanych przebiegiem S11 zgodnie z opcją:,,na północ od Pniowca”. Po każdej mszy świętej, przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy, mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją wolę poprzez złożenie podpisu wskazującego na lokalizację ,,na północ od Pniowca”, jednocześnie ze sprzeciwem wobec tej drugiej. Plany, mapki oraz wnioski można pobrać ze strony: http://www.gddkia.gov.pl/pl/3838/Inwestycje-w-przygotowaniu
Wypełnione wnioski będzie można złożyć, również jutro, przedstawicielom Stowarzyszenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.