Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

31 stycznia, 2020

Miliony na czyste powietrze w Zabrzu

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisało dziś z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umowę o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji. Wsparty przez Fundusz projekt pozwoli mieszkańcom zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka korzystać z ekologicznego ciepła systemowego oraz doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

Głównym celem planowanej na lata 2020-2023 inwestycji jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w dotychczas funkcjonujących kotłowniach osiedlowych. Ponadto, przeprowadzone prace umożliwią zasilenie kolejnych obiektów (ogrzewanych obecnie głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji ok. 80 miejskich obiektów za kwotę blisko 100 mln złotych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy ponad 14 tysięcy mikro-inwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolejny krok – po podjętych już w dzielnicy Zandka działaniach – w kierunku zapewnienia Zabrzanom ekologicznego ciepła systemowego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica wynosi 40 mln złotych. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wyniesie 14 300 000 zł, czyli ok. 35% kosztów całkowitych. Ponadto, na rzecz realizacji inwestycji firma FORTUM przeznaczy 10 mln zł.
Dzięki temu zlikwidowane zostaną dwie stare osiedlowe nieefektywne kotłownie, a do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych prawie 3 tysiące gospodarstw domowych. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Dotacja dla ZPEC-u jest jedną z ośmiu inwestycji, które dofinansujemy z jednego z konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na wszystkie te osiem projektów przeznaczyliśmy łącznie ponad 60 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Inwestycja planowana na lata 2020-2023 będzie polegać na budowie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. W skutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

Źródło: Urząd Miasta w Zabrzu
Autor: Rafał Januszczak

Możliwość komentowania jest wyłączona.